ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2003-2004
Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2003

Αναβαθμολόγηση

Αναβαθμολόγηση

ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ, ΓΕΓΟΝΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΠΑ

Στη συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου 2003 η Σύγκλητος του Ο.Π.Α. αποφάσισε την καθιέρωση του θεσμού της αναβαθμολόγησης σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου. 

Η απόφαση αυτή ήρθε ως η κατάληξη μιας μακράς διαδρομής με πολλούς σταθμούς. Αφετηρία ήταν η πρωτοβουλία της ΠΑΣΠ να καταθέσει το σχετικό αίτημα στις Γενικές Συνελεύσεις όλων των τμημάτων του ΟΠΑ. Η συστηματική προώθησή του από τους εκπροσώπους μας είχε ως αποτέλεσμα την αποδοχή του αιτήματος από τις Γενικές Συνελεύσεις των τμημάτων Πληροφορικής και Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Δυστυχώς όμως, η υπονόμευση του αιτήματος από τη συντηρητική παράταξη του Πανεπιστημίου (η οποία έθετε συνεχώς ψευτοζητήματα νομιμότητας) αλλά και η αντιδραστική λογική ορισμένων καθηγητών είχαν ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση της εφαρμογής του νέου θεσμού στα συγκεκριμένα τμήματα και την καταψήφισή του σε ορισμένα άλλα...

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ