ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024

Να ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΔΙΚΙΑ – ΣΦΑΓΗ στα πλαίσια της εξέτασης του μαθήματος «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ»

Το Σάββατο 09/03 ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες στα πλαίσια της εξέτασης του μαθήματος «Χρηματοοικονομικά της Ναυτιλίας». Από εκείνη την στιγμή γινόμαστε δέκτες των παραπόνων των φοιτητών που διαμαρτύρονται για τα ποσοστά αποτυχίας που ξεπερνούν κάθε ιστορικό προηγούμενο. Μάλιστα, η μέχρι τώρα επικοινωνία μας με έναν μεγάλο αριθμό φοιτητών και η συλλογή στατιστικών δείχνει πως το ποσοστό επιτυχίας δεν ξεπερνά το 15%.

 

Ζητάμε λοιπόν από τη Διοίκηση και τη Γραμματεία του Τμήματος να δημοσιοποιήσουν άμεσα τα ποσοστά επιτυχίας στο σύνολο των φοιτητών που εξετάστηκαν στο μάθημα, και εφόσον επιβεβαιωθούν τα ποσοστά αποτυχίας που εμείς έχουμε συλλέξει να μεριμνήσει για:

 

  • Αφαίρεση της αρνητικής βαθμολογίας, προκειμένου να γίνει κανονικοποίηση των βαθμολογιών και να ανέβουν τα ποσοστά επιτυχίας, είτε
  • Ακύρωση της βαθμολογίας και άμεση επαναξέταση του μαθήματος για όποιον φοιτητή το επιθυμεί.

 

Η Διοίκηση του Τμήματος οφείλει να διασφαλίσει ότι δεν μπορεί να υπάρχει εξέταση και αξιολόγηση φοιτητών δύο ταχυτήτων αλλά ενιαία στάση από όλους τους καθηγητές.

 

Δείτε εδώ το αίτημα μας όπως κατατέθηκε στα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Αλλαγή Ημερομηνίας Εξέτασης Μαθημάτων

Με την ανάρτηση του Προγράμματος της Εξεταστικής του Χειμερινού Εξαμήνου, διαπιστώσαμε ότι αρκετοί φοιτητές του Τμήματος καλούνται να εξεταστούν εντός ενός μικρού χρονικού διαστήματος σε έναν μεγάλο όγκο μαθημάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές δεν θα έχουν τον κατάλληλο χρόνο προετοιμασίας γεγονός που μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην επίδοσή τους στην εξέταση των συγκεκριμένων μαθημάτων.

 

Αναλυτικότερα,

 

Οι φοιτητές του 5ου Εξαμήνου της Χρηματοοικονομικής Κατεύθυνσης καλούνται να εξεταστούν σε διάστημα μίας εβδομάδας σε 4 μαθήματα. Συγκεκριμένα:

 

22 Ιανουαρίου: “Τραπεζική Χρηματοοικονομική” – Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5ου εξαμήνου

 

23 Ιανουαρίου: “Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική” – Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5ου εξαμήνου

 

24 Ιανουαρίου: “Μικροδομή Χρηματοοικονομικών Αγορών” – Επιλογή Κατεύθυνσης 5ου εξαμήνου

 

26 Ιανουαρίου: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” - ΥποχρεωτικόΚατεύθυνσης 5ου εξαμήνου

 

Οι φοιτητές του 5ου Εξαμήνου της Λογιστικής Κατεύθυνσης καλούνται να εξεταστούν σε διάστημα μίας εβδομάδας σε 4 μαθήματα. Συγκεκριμένα:

 

22 Ιανουαρίου: “Τραπεζική Χρηματοοικονομική” – Επιλογής Κατεύθυνσης 5ου εξαμήνου

 

23 Ιανουαρίου: “Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων” – Επιλογή Κατεύθυνσης 5ου εξαμήνου

 

24 Ιανουάριου: “Η Λογιστική των Επιχειρηματικών Συνενώσεων” – Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5ου εξαμήνου

 

26 Ιανουαρίου: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” - Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5ου εξαμήνου

 

Αποτελεί χρέος της Διοίκησης του Τμήματος και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή της εξεταστικής και να προβούν άμεσα στην αλλαγή του Προγράμματος της Εξεταστικής.

 

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και κοινοποιήθηκε στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2023

Προσθήκη της «Ανάλυσης και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου» και της «Εισαγωγής στην Οικονομετρία» στα μαθήματα εκείνα που εμπίπτουν στην περιοχή Πληροφορικής και Γνώσης Η/Υ

Όπως γνωρίζετε, σχεδόν σε κάθε προκήρυξη του ΑΣΕΠ ζητείται από τους υποψηφίους να αποδείξουν τη γνώσης του στο χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή με την κατάθεση σχετικής πιστοποίησης. Η ύπαρξη μάλιστα του εν λόγω δικαιολογητικού δεν αποτελεί μόνο μοριοδοτούμενο κριτήριο αλλά συχνά είναι και αναγκαίο τυπικό κριτήριο διορισμού.

 

Συγκεκριμένα, απαιτείται γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, η οποία αποδεικνύεται μεταξύ άλλων με τίτλο σπουδών από Α.Ε.Ι. Για να αποδειχθεί η γνώση υπολογιστών αρκεί η παρακολούθηση 4 μαθημάτων Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ και υποβολή σχετικής βεβαίωσης του εκπαιδευτικού ιδρύματος ότι τα μαθήματα αυτά εμπίπτουν στην περιοχή της Γνώσης Η/Υ.

 

Στα πλαίσια της επικείμενης αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών κρίνουμε σκόπιμη την προσθήκη άλλων 2 μαθημάτων στην κατηγορία της γνώσης των Η/Υ, την «Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» και την «Εισαγωγή στην Οικονομετρία».

 

Αναλυτικότερα, στα πλαίσια του μαθήματος της «Ανάλυσης και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου», πραγματοποιείται μια διάλεξη εκμάθησης του οικονομετρικού προγράμματος του E-views καθώς και της γλώσσας προγραμματισμού Python. Τα συγκεκριμένα εργαλεία απαιτούνται και στα πλαίσια της εκπόνησης της προαιρετικής εργασίας. Αντίστοιχα και στα πλαίσια του μαθήματος της «Εισαγωγής στην Οικονομετρία» οι ασκήσεις που επιλύονται στις φροντιστηριακές διαλέξεις κάνουν χρήση output από το E-views, ενώ αφιερώνεται και μια διάλεξη στη γνώση χρήσης του E-viewsστην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Για τους λόγους αυτούς, θεωρούμε πως η Διοίκηση του Τμήματος οφείλει με απόφασή της να συμπεριλάβει τα μαθήματα «Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» και «Εισαγωγή στην Οικονομετρία» στα μαθήματα εκείνα που εμπίπτουν στην περιοχή της Πληροφορικής και της γνώσης Η/Υ.

 

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι η αναγκαία αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών που έγινε δυστυχώς μετά από πολλά έτη μόλις πέρυσι, ήταν μια ευκαιρία για την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Με το νέο πρόγραμμα, μαθήματα διασπάστηκαν, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να μπορούν να μελετήσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τις έννοιες της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, ενώ παράλληλα προστέθηκαν καινούργιες θεματικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα.

Παρόλα αυτά, ιδιαίτερα για τους φοιτητές της κατεύθυνσης Λογιστικής του 8ου εξαμήνου, παρατηρείται μία έλλειψη στη γκάμα των μαθημάτων τόσο ως επιλογής όσο και ως ανταπόκριση στις ανάγκες απόκτησης γνώσης των φοιτητών.

Όπως είναι γνωστό, σε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή ή επαγγελματική επιλογή των αποφοίτων της κατεύθυνσης της λογιστικής ο τομέας της φορολογίας θα αποτελεί αναντίρρητα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας τους. Ενώ αφιερώνονται τρία μαθήματα φορολογίας στην φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αλλά και στο φόρο προστιθέμενης αξίας κανένα μάθημα δεν αφιερώνεται στην ανάλυση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (πάρα μόνο μια πολύ μικρή αναφορά στο μάθημα της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων όπου και αναλύονται τα σχετικά πρόστιμα μόνο στην περίπτωση φορολογίας εισοδήματος και οι σχετικοί τόκοι με τα οποία προσαυξάνονται τα ποσά).

Συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο μάθημα, προτείνουμε μια γενική επισκόπηση σε αρκετά άρθρα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, από την εγγραφή στο ΑΦΜ, τις εξουσίες της φορολογικής διοίκησης, τις διακρίσεις μεταξύ προσδιορισμού του φόρου. Ιδιαίτερη έμφαση επιθυμούμε να δοθεί σε ζητήματα παραγραφήςγενικού κανόνα απαγόρευσης καταχρήσεων (άρθρο 38) και πως αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί ή προβληθεί από τη φορολογική διοίκηση (ενδείκνυται η παρουσίασή σχετικών υποθέσεων), όλα τα μέτρα για διασφάλιση του φόρου και αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρα 45-49) με αναφορά στον κώδικα είσπραξης δημόσιων εσόδων όπου απαιτείται. εξαντλητική ανάλυση όλων των ποινών, προσαυξήσεων και προστίμων με πρακτικά παραδείγματα υπολογισμών, (θα μπορούσε να γίνει αναφορά και τον αντίστοιχο νόμο του ποινολογίου(Ν.2523/1997)) όπως και την ανάλυση παραπομπής σε ποινική δίκη. Την ανάλυση της ενδικοφανούς προσφυγής και τα ένδικα μέσα με τα οποία μπορεί να μεταφερθεί η διαμάχη στα αρμόδια δικαστήρια. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως το μάθημα μπορεί να εμπλουτίζεται όπου απαιτείται από ανάλογα νομοθετήματα όπως το ποινολόγιο, τον κώδικα είσπραξης δημόσιων εσόδων, τη φορολογική/διοικητική δικονομία και οτιδήποτε συναφές.

Επιπλέον, προτείνουμε ένα δεύτερο μάθημα που να σχετίζεται με κοινωνικοασφαλιστικά θέματα και στο οποίο και θα αναλύονται το νομικό πλαίσιο της σύνταξης με πρακτικά παραδείγματα υπολογισμών, τα ανάλογα ταμεία που υπάρχουν, τα σχετικά πρόστιμα και οι ποινές και γενικά οτιδήποτε συναφές υπάρχει γύρω από το χώρο του ΕΦΚΑ και της ασφάλισης. Ας μη ξεχνάμε πως η ενασχόληση με όλα τα παραπάνω αποτελεί καθημερινή εργασία για οποιονδήποτε επιλέξει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χώρο της λογιστικής.

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023

Κατάργηση της υποχρεωτικότητας της προόδου στην «Μικροοικονομική Θεωρία»

Στα πλαίσια του υποχρεωτικού μαθήματος του 2ου εξαμήνου «Μικροοικονομική Θεωρία» έχει ανακοινωθεί ενδιάμεση εξέταση/πρόοδος την Παρασκευή 5 Μάϊου. Σύμφωνα με τον διδάσκοντα η πρόοδος αυτή θα είναι υποχρεωτική και θα συνδιαμορφώνει τον τελικό βαθμό σε ποσοστό 20%. Επιπλέον ως τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών θα χρησιμοποιηθούν ερωτήματα πολλαπλών επιλογών με την ύπαρξη αρνητικής βαθμολόγησης. Αυτό θα έχει ως συνέπεια όσοι φοιτητές αδυνατούν να παρευρεθούν ή να ανταποκριθούν στις ανάγκες της προόδου, να συμμετέχουν στην τελική εξέταση του μαθήματος με άριστη βαθμολόγηση το οκτώ (8/10).

 

Όπως γνωρίζετε η ύπαρξη της ενδιάμεσης εξέτασης ως ένας εναλλακτικός τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών θα όφειλε να λειτουργεί ενθαρρυντικά και επικουρικά προς αυτούς και συγκεκριμένα να τους προσφέρει κίνητρα για μεγαλύτερη ενασχόληση και τριβή με το αντικείμενο μελέτης του μαθήματος, να τους οδηγεί στην καλύτερη κατανόηση της διδαχθείσας ύλης και να τους εξοικειώνει με την τελική μορφή της εξέτασης. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν θα έπρεπε να λειτουργεί τιμωρητικά και αποτρεπτικά προς όσους φοιτητές αδυνατούν να παρακολουθήσουν το σύνολο των διαλέξεων ή να λάβουν μέρος στην πρόοδο αυτή.

 

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι στα πλαίσια κανενός άλλου μαθήματος του Τμήματος μας δεν γίνεται χρήση υποχρεωτικών προόδων, παρά μόνο προαιρετικών. Οπότε η απόφαση για υποχρεωτική πρόοδο στο μάθημα αυτό έρχεται και σε αντίθεση με την πάγια τακτική που ακολουθεί το Τμήμα και οι καθηγητές του.

 

Για τους λόγους αυτούς η Διοίκηση του Τμήματος και ο διδάσκοντας κ. Αραχώβας οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε η πρόοδος που θα λάβει μέρος στα πλαίσια αξιολόγησης του μαθήματος «Μικροοικονομική Θεωρία» να είναι προαιρετική και προσθετική κατά ποσοστό 20% στην βαθμολογία που θα λάβουν οι φοιτητές στην τελική γραπτή δοκιμασία κατά την Εξεταστική Περίοδο του Ιουνίου.

 

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε Μέλη Γενικής Συνέλευσης Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και κοινοποιήθηκε στον καθηγητή του μαθήματος Αραχώβα Χαράλαμπο

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

Τρόποι αντιμετώπισης χαμηλών ποσοστών επιτυχίας και βαθμολόγησης στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα»

Είναι πλέον γνωστό ότι οι φοιτητές του Τμήματός μας αδυνατούν, τα τελευταία χρόνια, να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εξέτασης του υποχρεωτικού μαθήματος, 2ου εξαμήνου, «Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα». Αυτό αποδεικνύεται τόσο από τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας, που ανακοινώνουν οι διδάσκουσες, όσο και από την χαμηλή βαθμολόγηση εκείνων των φοιτητών που καταφέρνουν να εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα.


Όπως αντιλαμβάνεστε, η ύπαρξη και μόνο των φροντιστηριακών διαλέξεων δεν επαρκεί ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος την ύλη και να εξεταστούν επιτυχώς σε αυτήν. 


Έχοντας γνώση των παραπάνω, καταθέτουμε τις προτάσεις μας οι οποίες πιστεύουμε πως μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά τόσο στην εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο με το αντικείμενο μελέτης του μαθήματος όσο και στην επιτυχή ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της εξέτασης. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 

  1. Τη διενέργεια εργαστηριακών διαλέξεων μέσω της διδασκαλίας κάποιου στατιστικού πακέτου (STATA, SPSS) ή γλώσσας προγραμματισμού (γλώσσα R), όπως παρατηρείται και σε άλλα τμήματα του ΟΠΑ καθώς και την εκπόνηση προαιρετικής προσθετικής εργασίας. (βλέπετε αντίστοιχο αίτημά μας με αρ. πρωτ. 2054-22/09/2021)
  2. Την ύπαρξη προαιρετικών σετ ασκήσεων, στα πλαίσια της διδαχθείσας θεωρητικής και ασκησιακής ύλης, τα οποία θα λειτουργούν προσθετικά στον τελικό βαθμό.
  3. Την ύπαρξη προαιρετικής προόδου σε ένα μέρος της διδαχθείσας ύλης, η οποία θα λειτουργεί προσθετικά στον τελικό βαθμό και θα εξοικειώνει τους φοιτητές με την τελική μορφή εξέτασης.
  4. Την κανονικοποίηση των βαθμολογιών στις περιπτώσεις χαμηλών ποσοστών επιτυχίας ή βαθμολόγησης, ώστε να εξασφαλίζεται μια δίκαια κατανομή βαθμών για τους φοιτητές.


Θεωρούμε αυτονόητο, ότι τόσο οι διδάσκουσες όσο και η Διοίκηση του Τμήματος, θα υιοθετήσουν τρόπουςμε τους οποίους θα υποστηρίξουν τους φοιτητές στην προσπάθεια που καταβάλουν για πλήρη και ουσιαστική κατανόηση της ύληςιδιαίτερα σε ένα μάθημα όπως οι «Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα», που αποτελεί και προαπαιτούμενο για την «Εισαγωγή στην Οικονομετρία».

 

Δείτε εδώ το αίτημα 

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ