07/10/2003: Τα τεκταινόμενα της Συγκλήτου

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2003-2004
Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2003

Την Tρίτη 7/10/2003 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με τις εξετάσεις των φοιτητών. Με την έναρξη της συζήτησης ο καθηγητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου των Καθηγητών Ο.Π.Α Κος Μαγείρου, κοινοποίησε σε όλα τα μέλη του οργάνου την απόφαση του Συλλόγου της 6ης Οκτωβρίου 2003, σύμφωνα με την οποία η απεργία συνεχίζεται κανονικά και τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθούν εξετάσεις μόνο για τους φοιτητές που πιστοποιημένα έχουν γίνει δεκτοίσε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ως εκπρόσωποι της ΠΑΣΠ στηρίξαμε για μία ακόμη φορά την πάγια θέση μας υπέρ της ενίσχυσης της Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας. Επιπλέον για πολλοστή φορά διευκρινήσαμε ότι επιδίωξή μας είναι η συμπόρευσή μας, ως φοιτητές, με τους καθηγητές αλλά και όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, σε έναν αγώνα διεκδίκησης λύσεων για τα πάγια προβλήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου (το έντονο κτιριακό πρόβλημα, η σχεδιαζόμενη μείωση των κονδυλίων για τη σίτιση, η έλλειψη έμψυχου δυναμικού σε διδάσκοντες αλλά και διοικητικό προσωπικό). Τέλος υπερασπιστήκαμεΑπόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών της 7ης Οκτωβρίου την οποία συνυπογράψαμε με τις υπόλοιπες παρατάξεις του Δ.Σ.(εκτός της ΑΡΕΝΑ), σύμφωνα με την οποία ζητήσαμε: την

  1. Την άμεση έναρξη της εξεταστικής, τουλάχιστον για τους τελειόφοιτους φοιτητές.
  2. Τη δέσμευση της Συγκλήτου οτι δε θα χαθεί η εξεταστική για κανένα φοιτητή του Ο.Π.Α. Η εξεταστική για τους μη τελειόφοιτους μπορεί να τοποθετηθεί είτε αμέσως μετά την εξεταστική του Ιανουαρίου.

Στη Σύγκλητο τέθηκαν προς ψήφιση τρεις προτάσεις:

  • H παραπάνω απόφαση του Συλλόγου Φοιτητών
  • Πρόταση του κ.Μπήτρου (προέδρου τμήματος Οικονομικής Επιστήμης) για αναβολή οποιασδήποτε απόφασης για εύλογο χρονικό διάστημα
  • Πρόταση του Αντιπρύτανη κ.Καλαμπούκη για άμεση έκδοση προγράμματος εξετάσεων για τα μαθήματα που δεν έγιναν, και να είναι στην κρίση του καθηγητή αν θα προσέλθει στην εξέταση του μαθήματος ή όχι.

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε πλειοψήφισε τελικά η πρόταση του κ. Μπήτρου.

Εν κατακλείδι αποφασίστηκε να παραμείνει η κατάσταση ως έχει (όχι εξετάσεις, όχι μαθήματα) απλά θα υπάρξει προσπάθεια να δώσουν εξετάσεις μόνο όσοι φοιτητές έχουν γίνει δεκτοί πιστοποιημένα σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2003-2004.

ΠΑΣΠ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης