Εγγραφές A' ετών Φοιτητών 2013

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2013-2014
Δευτέρα, 9 Σεπτεμβρίου 2013

Εδώ θα βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τις Εγγραφές των Α' ετών Φοιτητών...

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 στα αντίστοιχα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημιου Αθηνών

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Προεγγραφής:

Θα πραγματοποιείται από την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 00:00 μέχρι και την Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 23:59. Για την εγγραφή σας μεταβείτε στην ιστοσελίδα  http://e-grammateia.aueb.gr:8081/eggrafes, όπου πληκτρολογώντας τον κωδικό αριθμό υποψηφίου που σας χορηγήθηκε από το Υπουργείο, το επώνυμο και το όνομά σας, και ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που θα βρείτε στη συγκεκριμένη σελίδα εγγραφών, θα υλοποιήσετε την ηλεκτρονική προεγγραφή.

Ημερομηνίες Εγγραφών:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 23/09/2013 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 23/09/2013 και ώρα 12:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 24/09/2013 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 24/09/2013 και ώρα 12:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 25/09/2013 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 25/09/2013 και ώρα 12:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  26/09/2013 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 26/09/2013 και ώρα 12:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

Δικαιολογητικά Εγγραφών:

1. Αποδεικτικό Απολυτηρίου Λυκείου ή Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, που θα δηλώνει ότι ο φοιτητής δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό διαγραφής τους από τη Γραμματεία του Τμήματος.

3. Αστυνομική ταυτότητα και φωτοαντίγραφό της

4. Τέσσερις (4) όμοιες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

5. Aντίγραφο βεβαίωση πρόσβασης

6. Αίτηση Εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία)

7. Ατομικό Στατιστικό Δελτίο (χορηγείται από τη Γραμματεία)

8. Εκτυπωμένη την αίτηση της ηλεκτρονικής σας εγγραφής που θα λάβετε κατά την ηλεκτρονική σας εγγραφή.

 

 

 

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης