Ηλεκτρονική Διαδικασία Για Έκδοση & Ανανέωση Κάρτας Σίτισης & Στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2021-2022
Κυριακή, 28 Αυγούστου 2022

Δωρεάν Σίτιση

Μέχρι και 31/10/2022 θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για έκδοση και ανανέωση της δωρεάν σίτισης, μέσω του συνδέσμου που θα βρείτε εδώ.

Εδώ θα βρείτε τη διαδικασία για την υποβολή αίτησης. Δείτε παρακάτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

1) Απλή φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής δήλωσης του τελευταίου έτους (με υπεύθυνη δήλωση ότι το φωτοαντίγραφο είναι γνήσιο) με συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ.
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται:
- κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του 2ου στην οικογένεια
- κατά 3.000 ευρώ για κάθε αδελφό-ή που σπουδάζει
Εφόσον ο φοιτητής υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ότι είναι οικονομικά ανεξάρτητος αλλιώς υποχρεούται στην προσκόμιση της φορολογικής δήλωσης των γονέων του.
2) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3) Φετινή Βεβαίωση Σπουδών
4) Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του

Είναι απαραίτητη η οριστική υποβολή της αίτησής σας (Υποβολή – Submit, Κατάσταση Αίτησης: Σε αξιολόγηση) ώστε να προωθηθεί στη Φοιτητική Λέσχη για αξιολόγηση. Όταν υποβάλλετε οριστικά την αίτησή σας, καταχωρείται με έναν μοναδικό αριθμό (#αριθμός αίτησης). Παρακαλείσθε να κρατήσετε και να γνωρίζετε αυτόν τον αριθμό για την επικοινωνία σας με την γραμματεία της Φοιτητικής Λέσχης.

Δωρεάν Στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες

Μέχρι και 31/10/2022 θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για αίτηση δωρεάν στέγασης στις φοιτητικές εστίες, μέσω του συνδέσμου που θα βρείτε εδώ

Εδώ θα βρείτε τη διαδικασία για την υποβολή αίτησης. Δείτε παρακάτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως εξής:

1) Απλή φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής δήλωσης του τελευταίου έτους (με υπεύθυνη δήλωση ότι το φωτοαντίγραφο είναι γνήσιο) με συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ. 

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται:

-κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του 2ου στην οικογένεια

-κατά 3.000 για κάθε αδελφό-ή που σπουδάζει

Εφόσον ο φοιτητής υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ότι είναι οικονομικά ανεξάρτητος αλλιώς υποχρεούται στην προσκόμιση της φορολογικής δήλωσης των γονέων του. 

2) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

3) Φετινή Βεβαίωση Σπουδών

4) Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του

5) Υποβολή αντιγράφου Ε9 τόσο του ίδιου του φοιτητή όσο και των γονέων του

Είναι απαραίτητη η οριστική υποβολή της αίτησης σας (Υποβολή - Sumbit, Κατάσταση Αίτησης: Σε αξιολόγηση) ώστε να προωθηθεί στη Φοιτητική Λέσχη για αξιολόγηση. Όταν υποβάλλετε οριστικά την αίτησή σας, καταχωρείται με έναν μοναδικό αριθμό (#αριθμός αίτησης). Παρακαλείσθε να κρατήσετε και να γνωρίζετε αυτόν τον αριθμό για την επικοινωνία σας με την γραμματεία της Φοιητικής Λέσχης

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης