Πετύχαμε την ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων & πιστοποιητικών

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2018-2019
Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2019

Στη σημερινή εποχή της ταχύτητας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οφείλουμε ως Πανεπιστημιακό Ίδρυμα να αποτελούμε πάντα παράδειγμα προς μίμηση και να μη λειτουργούμε ως ουραγός των εξελίξεων. Στα πλαίσια αυτά διεκδικήσαμε και πετύχαμε την ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων και λοιπών πιστοποιητικών.

- Αναβαθμίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών στο Ο.Π.Α. με ταχύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση των φοιτητών.

- Τα ψηφιακά υπογεγραμμένα πιστοποιητικά θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους ιδρυματικούς λογαριασμούς των φοιτητών υστέρα από αίτημά τους.

- Στην πλήρη λειτουργία του, οι φοιτητές θα αποκτούν τα ζητούμενα έγγραφα όποια στιγμή το επιθυμούν απευθείας μέσω της πλατφόρμας της ηλεκτρονικής γραμματείας.

Θέση μας είναι πως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο οφείλει να αφήσει πίσω τις διαχειριστικές λογικές και να συντονίσει το βηματισμό του με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα τα οποία πρωτοπορούν στους τομείς βελτίωσης της καθημερινότητας για όλους τους φορείς της.

Δείτε εδώ το αίτημα μας όπως κατατέθηκε στην Σύγκλητο του Ο.Π.Α.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης