Εξοικονόμηση Ενέργειας στο ΟΠΑ | Σεβασμός στο Περιβάλλον

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2017-2018
Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Ως νέοι άνθρωποι θεωρούμε ότι ένα σύγχρονο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα οφείλει συν τοις άλλοις να προωθεί τη διαπαιδαγώγηση των μελών της κοινότητάς του σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης.

Σε αυτά τα πλαίσια, πιστεύουμε ότι το Πανεπιστήμιο θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές, αλλά και το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό για το μείζον πρόβλημα της εποχής μας, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Οι εν λόγω πρωτοβουλίες θεωρούμε ότι έχουν επιπρόσθετα ως στόχο τον περιορισμό της κατασπατάλησης της ενέργειας και της υιοθέτησης των Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας.

Δείτε το αίτημα μας όπως αυτό κατατέθηκε στη Σύγκλητο του Ο.Π.Α.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης