Δυνατότητα ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΥ κατά την ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Εξεταστική του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2017-2018
Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Έχοντας διαπιστώσει, επί σειρά ετών, πως η δυνατότητα επίτευξης υψηλής βαθμολογικής επίδοσης είναι σημαντικά δυσκολότερη για τους φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε σχέση με τους φοιτητές των αντίστοιχων τμημάτων των υπόλοιπων Ελληνικών Πανεπιστημίων επανακαταθέτουμε στα μέλη της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. την πρότασή μας σε μια προσπάθεια εξομάλυνσης της βαθμολογικής ανισότητας.

Το μέτρο της βελτίωσης βαθμού κρίνεται αναγκαίο καθώς ο μέσος όρος λήψης πτυχίου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εισαγωγή σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών υψηλής ζήτησης καθώς και για τη διεκδίκηση κάποιας μορφής υποτροφίας.

“Συγκεκριμένα, στην πρότασή μας για βελτίωση βαθμού αναφέρεται πως οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται στην επαναληπτική περίοδο του Σεπτεμβρίου στο σύνολο των μαθημάτων που δήλωσαν στο ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ και ΕΑΡΙΝΟ εξάμηνο. Τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει επιτύχει ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟ ΒΑΘΜΟ στην κανονική εξεταστική μπορεί να εξετάζεται και στην επαναληπτική και έχει την επιλογή να κατοχυρώνει στο πτυχίο του το μεγαλύτερο βαθμό.”

Η πρότασή μας αποτελεί μια σοβαρή προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου του χαμηλού μέσου όρου πτυχίου των αποφοίτων μας καθώς είναι ευρέως γνωστό πως οι διδάσκοντες του Πανεπιστημίου μας είναι ιδιαιτέρως απαιτητικοί κατά τη βαθμολόγηση των γραπτών. Η δυνατότητα βελτίωσης βαθμού κατά την επαναληπτική περίοδο της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου δίνει δηλαδή τη δυνατότητα στο φοιτητή μέσα από την καταβολή παραπάνω προσπάθειας από μεριάς του να βελτιώσει τη βαθμολογία του και κατ’ επέκταση το μέσο όρο του πτυχίου του.

Καλούμε λοιπόν τα μέλη της Συγκλήτου να αναγνωρίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στη διαδικασία λήψης του πτυχίου τους και να σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια των αποφοίτων μας να διασφαλίσουν πιο ισχυρά εφόδια για την μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Δείτε εδώ το σχετικό φυλλάδιο μας.

Το αίτημα μας όπως κατατέθηκε στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης