Υιοθέτηση του Θεσμού του Συνηγόρου του Φοιτητή

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2017-2018
Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Από τα τέλη της δεκαετίας του 2000 οι εκπρόσωποί μας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο έχουν θέσει με επιτακτικό τρόπο την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός νέου θεσμού, αυτό του Συνηγόρου του Φοιτητή.

Ο Συνήγορος του Φοιτητή οφείλει να μεσολαβεί προκειμένου να προασπίζει τα δικαιώματα των φοιτητών εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της φοίτησης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπηρετώντας πιστά τις αρχές της ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ, της ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ και της ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.

Καλούμε λοιπόν το ανώτερο συλλογικό όργανο Διοίκησης του Πανεπιστημίου μας (τη Σύγκλητο) να πάρει πρωτοβουλίες για να μην μένει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο ουραγός των εξελίξεων και να κάνει το αναγκαίο βήμα προχωρώντας ΣΗΜΕΡΑ στην υιοθέτηση του Θεσμού του Συνηγόρου του Φοιτητή. Είναι απαίτηση το Ο.Π.Α. να γίνει καινοτόμο και ανοιχτό στις σύγχρονες ανάγκες.

Δείτε εδώ το αίτημα μας όπως κατατέθηκε στην Σύγκλητο.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης