Επίσκεψη στην Ελληνική Στατιστική Αρχή

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2016-2017
Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή είναι η εθνική στατιστική αρχή της Ελλάδας η οποία έχει ως έργο της τη συστηματική παραγωγή επίσημων στατιστικών και τη διενέργεια στατιστικών ερευνών.

Οι έρευνες αυτές αφορούν όλους τους τομείς της δραστηριότητας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, χάραξης και αξιολόγησης πολιτικών της Κυβέρνησης και των φορέων του Δημοσίου.

Σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο, είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με νομική προσωπικότητα και δεν υπόκειται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλη διοικητική αρχή.

 

Επισκεπτόμαστε την Ελληνική Στατιστική Αρχή την

Πέμπτη 16/3/2017 Ώρα: 10:00

και ενημερωνόμαστε για τους σκοπούς και τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού.

Για δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο γραφειάκι της ΠΑΣΠ.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης