Επαναφορά του θεσμού της Πτυχιακής Εξεταστικής

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2021-2022
Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021

Η εφαρμογή της Πτυχιακής Εξεταστικής τα προηγούμενα χρόνια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο είχε αποτελέσει καταλύτη για ένα σημαντικό αριθμό συμφοιτητών μας οι οποίοι αξιοποίησαν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις σπουδές τους. Εντούτοις, η επιμονή των περισσοτέρων Διοικήσεων των Τμημάτων του ΟΠΑ να αναστείλει την εφαρμογή της Πτυχιακής Εξεταστικής από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να περιοριστεί δραματικά ο αριθμός των πτυχιούχων ανά ακαδημαϊκό έτος.

Με το παρόν αίτημά μας λοιπόν, επανερχόμαστε στο θέμα της Πτυχιακής Εξεταστικής και ζητούμε να τεθεί προς συζήτηση στο σώμα της Συγκλήτου η επαναφορά του θεσμού από το τρέχον χειμερινό εξάμηνο. Θέλουμε να υπενθυμίσουμε πως, από το 2009, η Σύγκλητος του Ο.Π.Α. έχει εισηγηθεί σε όλα τα Τμήματα τη θεσμοθέτηση της Πτυχιακής Εξεταστικής (τη δυνατότητα δηλαδή εξέτασης όλων των μαθημάτων και των δύο εξαμήνων σε όλες τις εξεταστικές περιόδους). Το σκεπτικό της απόφασης ήταν να διευκολύνει όσους φοιτητές αναζητούσαν διέξοδο προκειμένου να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατόν τις σπουδές τους.

Το παραπάνω σκεπτικό έρχεται να επιβεβαιωθεί και από την έρευνα της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα: «Έρευνα για τους λόγους καθυστέρησης της έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών», που αναφέρει ότι θα διευκόλυνε τους φοιτητές η ύπαρξη περισσοτέρων εξεταστικών ώστε καταφέρουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους.

Στα πλαίσια αυτά, ζητούμε από τα μέλη της Συγκλήτου να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να υλοποιηθεί από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ο θεσμός της Πτυχιακής Εξεταστικής.

Στη δυσμενή περίοδο που διανύουμε λόγω της πρωτοφανούς πανδημίας, το Πανεπιστήμιο οφείλει να προάγει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα αντιλαμβανόμενο και τις ανάγκες των φοιτητών. Κάθε καθυστέρηση ή αναβολή της Πτυχιακής Εξεταστικής είναι κατανοητό ότι επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο σχεδιασμό και την ίδια τη ζωή πολλών συμφοιτητών μας. Σας καλούμε λοιπόν να δείξετε τη δέουσα ευαισθησία.

Δείτε εδώ το σχετικό αίτημα που καταθέσαμε στη Σύγκλητο του ΟΠΑ

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης