Επέκταση του Θεσμού της Αναδρομικής Αναβαθμολόγησης

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2023-2024
Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024

Ο θεσμός της Αναδρομικής Αναβαθμολόγησης αναφέρεται στο δικαίωμα των φοιτητών να διαγράφουν τον προβιβάσιμο βαθμό που έχουν πετύχει σε ένα μάθημα και να εξετάζονται εκ νέου στο μάθημα αυτό. Σκοπός είναι η διόρθωση της βαθμολογικής επίδοσης στο συγκεκριμένο μάθημα και κατ΄ επέκταση η διαμόρφωση ενός μεγαλύτερου συνολικού μέσου όρου πτυχίου.

Το 2001 οι εκπρόσωποι φοιτητών της ΠΑΣΠ έθεσαν πρώτοι το θέμα της αναβαθμολόγησης στα αρμόδια όργανα διοίκησης του Ο.Π.Α. Έπειτα από συνεχείς πιέσεις το έτος 2003 ο θεσμός αυτός έγινε πραγματικότητα στα Τμήματα της Πληροφορικής και της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ως συνέπεια αυτού η αναβαθμολόγηση επεκτάθηκε και εφαρμόστηκε στα υπόλοιπα 6 Τμήματα του Ο.Π.Α. το 2006.

Σημείο καμπής αποτέλεσε το 2009 όταν η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου μας ανταποκρινόμενη στα πάγια αιτήματα των εκπροσώπων φοιτητών της ΠΑΣΠ εισηγήθηκε θετικά στις διοικήσεις όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος την εφαρμογή της αναδρομικότητας του θεσμού της αναβαθμολόγησης. Έτσι το 2010 η αναδρομική αναβαθμολόγηση υλοποιείται στα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Οικονομικής Επιστήμης. Επτά χρόνια αργότερα το 2017 η αναδρομικότητα του θεσμού γίνεται πραγματικότητα στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και μόλις το 2022 στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

Προχωρώντας προς αυτή την κατεύθυνση καλούμε την Διοίκηση του Πανεπιστημίου να μεριμνήσει για την:

1.     Επέκταση του Θεσμού της Αναδρομικής Αναβαθμολόγησης και στα υπόλοιπα Τμήματα του Ο.Π.Α. (Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πληροφορικής και Στατιστικής) ώστε να εξαλειφθούν οι αδικίες και όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστήμιου να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα.

2.     Εφαρμογή πλήρους αναδρομικότητας του Θεσμού για όλα τα έτη σπουδών.

3.     Αύξηση του αριθμού των μαθημάτων ως προς αναβαθμολόγηση από 4 σε τουλάχιστον 8.

Η Διοίκηση του Πανεπιστήμιου οφείλει να αφουγκραστεί τις ανάγκες των φοιτητών υιοθετώντας άμεσα τις παραπάνω προτάσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμού της αναδρομικής αναβαθμολόγησης.

Η Διοίκηση του Πανεπιστήμιου οφείλει. να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια των φοιτητών και φοιτητριών του Ο.Π.Α. να διαμορφώσουν έναν υψηλό συνολικό μέσο όρο πτυχίου βάσει του οποίου θα εξασφαλίσουν τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για μια πετυχημένη σταδιοδρομία στην αγορά εργασίας αλλά και την είσοδό τους σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Δείτε εδώ το αίτημα μας όπως κατατατέθηκε στα μέλη της Συγκλήτου του Ο.Π.Α.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης