Υιοθέτηση του Θεσμού του Συνηγόρου του Φοιτητή

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2023-2024
Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023

Από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, οι εκπρόσωποι φοιτητών της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ έχουμε θέσει με επιτακτικό τρόπο την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός νέου θεσμού, αυτού του Συνηγόρου του Φοιτητή. Έπειτα από χρόνια, ο θεσμός αυτός έχει γίνει πλέον και νόμος του Κράτους, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 55 του Ν. 4009/2011 και στο άρθρο 130 του Ν. 4957/2022.

 

Πέρα από την αυτονόητη εφαρμογή των παραπάνω σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, η Διοίκηση του Πανεπιστημίου οφείλει να αφουγκραστεί εμπράκτως τις ανάγκες όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και να αναζητήσει λύσεις για τα προβλήματα που προκύπτουν κατά την άσκηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δίνοντας σάρκα και οστά στο θεσμό του Συνηγόρου του Φοιτητή. Ένας θεσμός που οφείλει να:

 

Ενημερώνει τους φοιτητές σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

 

Εξετάζει αιτήματα φοιτητών για τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες του Ο.Π.Α. και να αναζητά λύσεις στα προβλήματα αυτά.

 

Διευκολύνει την επαφή του φοιτητή με τα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου.

 

Εξετάζει αναφορές – καταγγελίες των φοιτητών για παραβιάσεις διατάξεων και κανόνων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας και δεοντολογίας.

 

Εξετάζει καταγγελίες για φαινόμενα καθηγητικής αυθαιρεσίας.

 

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει σχετικά με την εξέταση των περιπτώσεων εκείνων που οι φοιτητές θεωρούν πως έχουν αδικηθεί στην βαθμολόγησή τους.

 

Ο Συνήγορος του Φοιτητή οφείλει δηλαδή να παρεμβαίνει προκειμένου να προασπίζει τα δικαιώματα των φοιτητών, εξασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ακαδημαϊκότητας καθημερινότητας υπηρετώντας πιστά τις αρχές της ουδετερότητας, της ανεξαρτησίας και της εμπιστευτικότητας.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα περισσότερα Πανεπιστήμια της χώρας μας έχει υιοθετηθεί πετυχημένα ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή δίνοντας λύσεις σε χρόνια προβλήματα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

 

Για τους λόγους αυτούς, καλούμε τη Διοίκηση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, να πράξει το αυτονόητο ώστε το Πανεπιστήμιό μας να πάψει να είναι ουραγός των εξελίξεων και να κάνει το αναγκαίο βήμα προχωρώντας σήμερα στην υιοθέτηση του Θεσμού του Συνηγόρου του Φοιτητή. 

 

Δείτε εδώ το αίτημα όπως αναρτήθηκε στα μέλη της συγκλήτου.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης