Αλλαγή Ημερομηνίας Εξέτασης Μαθημάτων

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023

Με την ανάρτηση του Προγράμματος της Εξεταστικής του Χειμερινού Εξαμήνου, διαπιστώσαμε ότι αρκετοί φοιτητές του Τμήματος καλούνται να εξεταστούν εντός ενός μικρού χρονικού διαστήματος σε έναν μεγάλο όγκο μαθημάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές δεν θα έχουν τον κατάλληλο χρόνο προετοιμασίας γεγονός που μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην επίδοσή τους στην εξέταση των συγκεκριμένων μαθημάτων.

 

Αναλυτικότερα,

 

Οι φοιτητές του 5ου Εξαμήνου της Χρηματοοικονομικής Κατεύθυνσης καλούνται να εξεταστούν σε διάστημα μίας εβδομάδας σε 4 μαθήματα. Συγκεκριμένα:

 

22 Ιανουαρίου: “Τραπεζική Χρηματοοικονομική” – Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5ου εξαμήνου

 

23 Ιανουαρίου: “Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική” – Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5ου εξαμήνου

 

24 Ιανουαρίου: “Μικροδομή Χρηματοοικονομικών Αγορών” – Επιλογή Κατεύθυνσης 5ου εξαμήνου

 

26 Ιανουαρίου: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” - ΥποχρεωτικόΚατεύθυνσης 5ου εξαμήνου

 

Οι φοιτητές του 5ου Εξαμήνου της Λογιστικής Κατεύθυνσης καλούνται να εξεταστούν σε διάστημα μίας εβδομάδας σε 4 μαθήματα. Συγκεκριμένα:

 

22 Ιανουαρίου: “Τραπεζική Χρηματοοικονομική” – Επιλογής Κατεύθυνσης 5ου εξαμήνου

 

23 Ιανουαρίου: “Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων” – Επιλογή Κατεύθυνσης 5ου εξαμήνου

 

24 Ιανουάριου: “Η Λογιστική των Επιχειρηματικών Συνενώσεων” – Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5ου εξαμήνου

 

26 Ιανουαρίου: “ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ” - Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης 5ου εξαμήνου

 

Αποτελεί χρέος της Διοίκησης του Τμήματος και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή της εξεταστικής και να προβούν άμεσα στην αλλαγή του Προγράμματος της Εξεταστικής.

 

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και κοινοποιήθηκε στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης