ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023

Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι η αναγκαία αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών που έγινε δυστυχώς μετά από πολλά έτη μόλις πέρυσι, ήταν μια ευκαιρία για την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας σπουδών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Με το νέο πρόγραμμα, μαθήματα διασπάστηκαν, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να μπορούν να μελετήσουν και να κατανοήσουν σε βάθος τις έννοιες της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης, ενώ παράλληλα προστέθηκαν καινούργιες θεματικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σήμερα.

Παρόλα αυτά, ιδιαίτερα για τους φοιτητές της κατεύθυνσης Λογιστικής του 8ου εξαμήνου, παρατηρείται μία έλλειψη στη γκάμα των μαθημάτων τόσο ως επιλογής όσο και ως ανταπόκριση στις ανάγκες απόκτησης γνώσης των φοιτητών.

Όπως είναι γνωστό, σε οποιαδήποτε ακαδημαϊκή ή επαγγελματική επιλογή των αποφοίτων της κατεύθυνσης της λογιστικής ο τομέας της φορολογίας θα αποτελεί αναντίρρητα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας τους. Ενώ αφιερώνονται τρία μαθήματα φορολογίας στην φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αλλά και στο φόρο προστιθέμενης αξίας κανένα μάθημα δεν αφιερώνεται στην ανάλυση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (πάρα μόνο μια πολύ μικρή αναφορά στο μάθημα της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων όπου και αναλύονται τα σχετικά πρόστιμα μόνο στην περίπτωση φορολογίας εισοδήματος και οι σχετικοί τόκοι με τα οποία προσαυξάνονται τα ποσά).

Συγκεκριμένα για το συγκεκριμένο μάθημα, προτείνουμε μια γενική επισκόπηση σε αρκετά άρθρα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, από την εγγραφή στο ΑΦΜ, τις εξουσίες της φορολογικής διοίκησης, τις διακρίσεις μεταξύ προσδιορισμού του φόρου. Ιδιαίτερη έμφαση επιθυμούμε να δοθεί σε ζητήματα παραγραφήςγενικού κανόνα απαγόρευσης καταχρήσεων (άρθρο 38) και πως αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί ή προβληθεί από τη φορολογική διοίκηση (ενδείκνυται η παρουσίασή σχετικών υποθέσεων), όλα τα μέτρα για διασφάλιση του φόρου και αναγκαστικής εκτέλεσης (άρθρα 45-49) με αναφορά στον κώδικα είσπραξης δημόσιων εσόδων όπου απαιτείται. εξαντλητική ανάλυση όλων των ποινών, προσαυξήσεων και προστίμων με πρακτικά παραδείγματα υπολογισμών, (θα μπορούσε να γίνει αναφορά και τον αντίστοιχο νόμο του ποινολογίου(Ν.2523/1997)) όπως και την ανάλυση παραπομπής σε ποινική δίκη. Την ανάλυση της ενδικοφανούς προσφυγής και τα ένδικα μέσα με τα οποία μπορεί να μεταφερθεί η διαμάχη στα αρμόδια δικαστήρια. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως το μάθημα μπορεί να εμπλουτίζεται όπου απαιτείται από ανάλογα νομοθετήματα όπως το ποινολόγιο, τον κώδικα είσπραξης δημόσιων εσόδων, τη φορολογική/διοικητική δικονομία και οτιδήποτε συναφές.

Επιπλέον, προτείνουμε ένα δεύτερο μάθημα που να σχετίζεται με κοινωνικοασφαλιστικά θέματα και στο οποίο και θα αναλύονται το νομικό πλαίσιο της σύνταξης με πρακτικά παραδείγματα υπολογισμών, τα ανάλογα ταμεία που υπάρχουν, τα σχετικά πρόστιμα και οι ποινές και γενικά οτιδήποτε συναφές υπάρχει γύρω από το χώρο του ΕΦΚΑ και της ασφάλισης. Ας μη ξεχνάμε πως η ενασχόληση με όλα τα παραπάνω αποτελεί καθημερινή εργασία για οποιονδήποτε επιλέξει να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον χώρο της λογιστικής.

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης