Τρόποι αντιμετώπισης χαμηλών ποσοστών επιτυχίας και βαθμολόγησης στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα»

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

Είναι πλέον γνωστό ότι οι φοιτητές του Τμήματός μας αδυνατούν, τα τελευταία χρόνια, να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εξέτασης του υποχρεωτικού μαθήματος, 2ου εξαμήνου, «Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα». Αυτό αποδεικνύεται τόσο από τα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας, που ανακοινώνουν οι διδάσκουσες, όσο και από την χαμηλή βαθμολόγηση εκείνων των φοιτητών που καταφέρνουν να εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα.


Όπως αντιλαμβάνεστε, η ύπαρξη και μόνο των φροντιστηριακών διαλέξεων δεν επαρκεί ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν σε βάθος την ύλη και να εξεταστούν επιτυχώς σε αυτήν. 


Έχοντας γνώση των παραπάνω, καταθέτουμε τις προτάσεις μας οι οποίες πιστεύουμε πως μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά τόσο στην εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό επίπεδο με το αντικείμενο μελέτης του μαθήματος όσο και στην επιτυχή ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της εξέτασης. Συγκεκριμένα προτείνουμε:

 

  1. Τη διενέργεια εργαστηριακών διαλέξεων μέσω της διδασκαλίας κάποιου στατιστικού πακέτου (STATA, SPSS) ή γλώσσας προγραμματισμού (γλώσσα R), όπως παρατηρείται και σε άλλα τμήματα του ΟΠΑ καθώς και την εκπόνηση προαιρετικής προσθετικής εργασίας. (βλέπετε αντίστοιχο αίτημά μας με αρ. πρωτ. 2054-22/09/2021)
  2. Την ύπαρξη προαιρετικών σετ ασκήσεων, στα πλαίσια της διδαχθείσας θεωρητικής και ασκησιακής ύλης, τα οποία θα λειτουργούν προσθετικά στον τελικό βαθμό.
  3. Την ύπαρξη προαιρετικής προόδου σε ένα μέρος της διδαχθείσας ύλης, η οποία θα λειτουργεί προσθετικά στον τελικό βαθμό και θα εξοικειώνει τους φοιτητές με την τελική μορφή εξέτασης.
  4. Την κανονικοποίηση των βαθμολογιών στις περιπτώσεις χαμηλών ποσοστών επιτυχίας ή βαθμολόγησης, ώστε να εξασφαλίζεται μια δίκαια κατανομή βαθμών για τους φοιτητές.


Θεωρούμε αυτονόητο, ότι τόσο οι διδάσκουσες όσο και η Διοίκηση του Τμήματος, θα υιοθετήσουν τρόπουςμε τους οποίους θα υποστηρίξουν τους φοιτητές στην προσπάθεια που καταβάλουν για πλήρη και ουσιαστική κατανόηση της ύληςιδιαίτερα σε ένα μάθημα όπως οι «Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα», που αποτελεί και προαπαιτούμενο για την «Εισαγωγή στην Οικονομετρία».

 

Δείτε εδώ το αίτημα 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης