Συμπληρωματική Εξεταστική | Αιτήσεις Συμμετοχής

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Πληροφορική
Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Χρωστάνε το πολύ (2) μαθήματα για την απόκτηση του Πτυχίου,
  2. Έχουν ήδη εξεταστεί τουλάχιστον μία (1) φορά στα ανωτέρω μαθήματα, κατά το προηγούμενο Ακαδημαϊκό Έτος και
  3. Έχουν λάβει στα εν λόγω μαθήματα, βαθμό άνω του δύο (2).  

Καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις αίτηση συμμετοχήςστην Συμπληρωματική Εξέταση, από τις 01/11/2018μέχρι και τις 12/11/2018, είτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τις ημέρες και ώρες υποδοχής) είτε μέσω e-mail: infotech@aueb.gr.

Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:

1. Ονοματεπώνυμο,

2. Όνομα πατρός,

3. Αριθμός μητρώου,

4. Τηλέφωνο οικίας ή κινητό,

5. Τα δύο (2) (ή το ένα (1)) μαθήματα που χρωστάνε, με ιδιαίτερη αναφορά στην εξεταστική περίοδο που συμμετείχαν και τον βαθμό που έλαβαν.

Η Συμπληρωματική εξέταση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από τις 26/11/2018 έως τις 30/11/2018. Το ακριβές πρόγραμμα της Συμπληρωματικής Εξέτασης θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Την αίτηση θα την βρείτε έδώ.

Η Συμπληρωματική Εξεταστική αποτελεί αποτέλεσμα των συνεχών διεκδικήσεων της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ

Δείτε εδώ το αίτημα μας όπως κατατέθηκε στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης