ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΟΔΕ
Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Ακύρωση Διάλεξης "Μάρκετινγκ Ι"

Ακυρώνεται η διάλεξη του μαθήματος "Μάρκετινγκ Ι" για την Πέμπτη 19/12.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Ύλη 1ου και 3ου Εξαμήνου

Δείτε εδώ την ύλη των μαθημάτων του 1ου και 3ου εξαμήνου.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Πρόγραμμα και Ύλη Κατατακτήριων Εξετ.

Το πρόγραμμα και η ύλη των γραπτών κατατακτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκ. Επιχειρήσεων έχει ως εξής:

         ΜΑΘΗΜΑ                                     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ                   ΩΡΑ                ΑΙΘΟΥΣΑ

- Μικροοικονομική Ι                     Τετάρτη 19/2/2014      8.00 - 10.00 π.μ.       Α44

- Ποσοτικές Μέθοδοι Ι                  Παρασκευή 21/2/2014  19.00 - 21.00 μ.μ.      Δ22

- Γενικές Αρχές Διοίκησης Επιχ.      Τρίτη 25/2/2014         19.00 - 21.00 μ.μ.      Α25

Στις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες εξέτασης,

οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως την αστυνομική τους ταυτότητα.

 

1. ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ Ι (ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) (ΟΔΕ 2115)
Περίγραμμα Εξεταστέας Ύλης
Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων με Απαλοιφή - Μέθοδος Gauss και Μέθοδος Gauss - Jordan, Πίνακες και Επίλυση Γραμμικών Συστημάτων Με Αντιστροφή, Ορίζουσα Πίνακα και Εύρεση Αντίστροφου Πίνακα Με Ορίζουσες - Η Μέθοδος Cramer, Ρυθμός Μεταβολής και Παράγωγος Συνάρτησης, Διαφόριση Συναρτήσεων – Κανόνες Παραγώγισης, Κανόνας της Αλυσίδας – Κανόνας της Αντίστροφης Συνάρτησης – Διαφόριση Εκθετικών και Λογαριθμικών Συναρτήσεων, Ποσοστιαίος Ρυθμός Μεταβολής – Ελαστικότητα – Παράγωγοι Ανώτερης Τάξης – Κυρτότητα, Μερική Παράγωγος - Ολικό Διαφορικό - Ολική Παράγωγος - Ιακωβιανός Πίνακας - Εσσιανός Πίνακας, Πλεγμένες Πραγματικές Συναρτήσεις και Θεώρημα Πλεγμένης Συνάρτησης, Πλεγμένες Διανυσματικές Συναρτήσεις, Βελτιστοποίηση Πραγματικών Συναρτήσεων Μιας Μεταβλητής Χωρίς Περιορισμούς, Βελτιστοποίηση Πραγματικών Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών Χωρίς Περιορισμούς, Βέλτιστη Τιμή Συναρτήσεων - Συναρτήσεις Μέγιστης Τιμής και Θεώρημα της Περιβάλλουσας Καμπύλης, Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων Δύο Μεταβλητών Με Περιορισμό Μία Εξίσωση - Μέθοδος Πολλαπλασιαστών Lagrange - Συνθήκες Δεύτερης Τάξης, Βελτιστοποίηση Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών Με Περιορισμό Εξισώσεων Με τη Μέθοδο Πολλαπλασιαστών Lagrange, Βέλτιστη Τιμή Συναρτήσεων - Συναρτήσεις Μέγιστης Τιμής και Θεώρημα της Περιβάλλουσας Καμπύλης, Αόριστο Ολοκλήρωμα, Ορισμένο Ολοκλήρωμα, Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις - Διαφορικές Εξισώσεις Πρώτης Τάξης, Πρόσθετες Μέθοδοι Επίλυσης Διαφορικών Εξισώσεων, Εξισώσεις Διαφορών, Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Οικονομικών.
Κύρια Συγγράμματα - Βοηθήματα
(1) «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών», των Παναγιώτη Λορεντζιάδη και Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2008.
(2) «Εφαρμογές και Ασκήσεις Σύγχρονης Μικροοικονομικής», του Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, εκδόσεις Rosili, Αθήνα 2006.

2. ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι (ΟΔΕ 2113)
Περίγραμμα Εξεταστέας Ύλης
Το Οικονομικό Πρόβλημα, Ζήτηση και Προσφορά, Ελαστικότητες Ζήτησης και Προσφοράς, Οικονομική Αποτελεσματικότητα και Δικαιοσύνη στις Αγορές Προϊόντων, Αγορές σε Δράση, Φόροι, Καταναλωτική Επιλογή και Ζήτηση, Παραγωγή και Κόστος, Πλήρης Ανταγωνισμός, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακός Ανταγωνισμός.
Κύρια Συγγράμματα - Βοηθήματα
(1) «Μικροοικονομική, Θεωρία - Πρακτική», των Robin Bade και Michael Parkin, εκδόσεις Rosili, Αθήνα 2010.
(2) «Εφαρμογές και Ασκήσεις Σύγχρονης Μικροοικονομικής», του Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, εκδόσεις Rosili, Αθήνα 2006.
(3) «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Διοικητικών και Οικονομικών Επιστημών», των Παναγιώτη Λορεντζιάδη και Κωνσταντίνου Μπουρλάκη, εκδόσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2008.

3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΟΔΕ 2110)
Περίγραμμα Εξεταστέας Ύλης - Κύρια Συγγράμματα 
Α. Μάνατζμεντ: Εταιρικές Λειτουργίες, Σαλαβού Ε. και Κυριακίδου Ο., εκδόσεις Rosilli 2010: Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνονται στην ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων.
Β. Προσεγγίσεις στη θεωρία των οργανώσεων, Μακρυδημήτρης, Α., εκδόσεις Καστανιώτη 2004: Όλα τα κεφάλαια του βιβλίου περιλαμβάνονται στην ύλη των κατατακτήριων εξετάσεων.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Πρακτική Άσκηση Εαρινού Εξαμήνου

Στα πλαίσια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο 2013-2014 υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών: Από 31 Ιανουαρίου έως 9 Φεβρουαρίου 2014. Περιορισμένος αριθμός θέσεων (60 θέσεις). Βεβαιωθείτε ότι πληρείται τους νέους όρους συμμετοχής.

Oι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1) Η πρακτική άσκηση έχει συνολική διάρκεια 320 ώρες (40 ώρες εβδομαδιαίως για 2μηνη πλήρη απασχόληση ή 25 ώρες εβδομαδιαίως για 3μηνη μερική απασχόληση) και η συνολική αποζημίωση ανέρχεται σε 540 ευρώ.

2)Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης απευθύνεται σε φοιτητές 3ου έτους  σπουδών και άνω. Οι τριτοετείς φοιτητές οφείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 17 μαθήματα, οι τεταρτοετείς  σε τουλάχιστον 22 μαθήματα, ενώ από 5ο έτος σπουδών και άνω σε τουλάχιστον 34 μαθήματα.

3)Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η τελική επιλογή των φοιτητών σε κάθε περίοδο πρακτικής άσκησης θα γίνεται μεακαδημαϊκά κριτήρια (μέσος όρος βαθμολογίας). Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που θα υπάρξουν περισσότερες αιτήσεις από τις διαθέσιμες θέσεις, θα επιλέγονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας, εφόσον καλύπτουν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις επιλογής.

4) Οι φοιτητές υποχρεούται: (α) να δηλώσουν ως μάθημα την "ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ" στο εξάμηνο που την υλοποιούν προκειμένου να συμμετέχουν στο πρόγραμμα και (β) να παραδώσουν την εργασία του μαθήματος σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές. Σε περίπτωση που η εργασία δεν λάβει προβιβάσιμο βαθμό, δίνεται η δυνατότητα να κατατεθεί εκ νέου σε κάποια επόμενη εξεταστική περίοδο.

5) Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής έχει κάνει αίτηση αλλά δε θα συμμετάσχει τελικώς στο πρόγραμμα για οποιοδήποτε λόγο, θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα το Γραφείο Πρακτικής προκειμένου η θέση να καλυφθεί από κάποιον άλλο φοιτητή.

6) Η αξιολόγηση των εργασιών γίνεται από τους Επιβλέποντες καθηγητές σας κ. Παπαλεξανδρή για φοιτητές/τριες με επίθετα από Α-Λ και από τον κ. Μανωλόπουλο για φοιτητές/τριες με επίθετα από Μ-Ω.

     ΟΛΟΙ οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Άσκηση.

Για οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος(http://internship.aueb.gr/getdoc.php?docid=134) καθώς και οδηγίες για έκδοση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ και Συμπλήρωση Δήλωσης προσωπικών στοιχείων (http://internship.aueb.gr/getdoc.php?docid=136)

Έγγραφα έναρξης:

- Βεβαίωση έναρξης φορέα απασχόλησης (2 αντίτυπα- Τα λαμβάνεται από το φορέα την πρώτη μέρα έναρξης της πρακτικής σας)

- Τριμερές Ιδιωτικό Συμφωνητικό (3 αντίτυπα - Τα λαμβάνεται από το φορέα την πρώτη μέρα έναρξης της πρακτικής σας με υπογραφή και σφραγίδα από το φορέα)

- Δήλωση προσωπικών στοιχείων (Τη βρίσκετε ηλεκτρονικά στο Dastaστο μενού «Δηλώσεις». Συμπληρώνεται αφού βγάλετε αριθμό μητρώου ΙΚΑ)

Έγγραφα λήξης:

- Βεβαίωση Ολοκλήρωσης (Τη λαμβάνεται τη τελευταία μέρα από τον φορέα)

- Ερωτηματολόγιο Φορέα Απασχόλησης  (Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον  φορέα)

- Ερωτηματολόγιο Φοιτητή (Συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο dasta στο μενού «Ερωτηματολόγιο»)

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

Ανακοινώθηκαν οι Βαθμοί της ΟΔΕ Ι

Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες του μαθήματος ΟΔΕ Ι στο e-class του μαθήματος.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Οργανωσιακή Ψυχολογία

Ανακοινώθηκαν οι βαθμοί στο μάθημα "Οργανωσική Ψυχολογία" της διδάσκουσας Ο. Κυριακίδου.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ