ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Αιτήσεις Ορκωμοσίας

Οι αιτήσεις ορκωμοσίας πτυχιούχων Ιουνίου θα πραγματοποιούνται στην γραμματεία του τμήματος μας μέχρι τις 14/09 σε ώρες και μέρες υποδοχής.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Αιτήσεις Αναβαθμολόγησης

Οι αιτήσεις αναβαθμολόγησης της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2012 για τα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου θα πραγματοποιούνται κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων, σε ημέρες και ώρες Γραμματείας.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Κατατακτήριες Εξετάσεις

Το τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας για το ακαδ. έτος 2012-2013 θα δεχθεί προς κατάταξη στο τμήμα πτυχιούχους Πανεπιστημίων και πτυχιούχους ανώτερων σχολών διετούς κύκλου σπουδών

σε ποσοστό 2% επί του προβλεπόμενου αριθμού των εισακτέων φοιτητών στο τμήμα.Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στα παρακάτω μαθήματα,

-Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

-Εισαγωγή στην Επικοινωνία

-Εισαγωγή στα Οικονομικά

Η εξεταστέα ύλη και η προτεινόμενη βιβλιογραφία έχει ως εξής:

 -Εξεταστέα ύλη για το μάθημα «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ»

Από το βιβλίο «Μάρκετινγκ. Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές» των Δημητριάδη, Τζωρτζάκη, εκδόσεις Rosili (κεφάλαια: 1,2,3,4,5,6, και 7).

-Εξεταστέα ύλη για το μάθημα «Εισαγωγή στα Οικονομικά»

Από το βιβλίο «Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία» των Θ. Γεωργακόπουλου, κ.α., εκδόσεις Γ. Μπένου, Ζ’ έκδοση (κεφάλαια: 1, έως και 35).

-Εξεταστέα ύλη για το μάθημα «Εισαγωγή στην Επικοινωνία»

Από το βιβλίο «Οργάνωση και Επικοινωνία», (2006) του K. Miller, εκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ - Κεφάλαια 1, 2,3, 4 και 5 (Σελίδες: από 27 έως και 165)

Από το βιβλίο «Σύγχρονα Μοντέλα Επικοινωνίας», (2001) των D. McQuail & S. Windhal, εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ - Κεφάλαιο 2 (Από 2.1 έως και 2.4.1, δηλαδή σελίδες 39-58)  (Πρώτη έκδοση)

Από το βιβλίο «Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Αρχές – Εξελίξεις – Στρατηγική από τη σκοπιά του Manager», (2010) των E. Turban, D.King, J.Lee, T.Liang, D. Turban, εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, (ISBN 9789605126056) – Κεφάλαια (8, 9 και 10)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2012

α) Αίτηση στη γραμματεία του τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στην οποία θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών, πρωτότυπο ή νομίμως επικυρωμένο. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του βαθμού πτυχίου.

γ) Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

δ) φωτοτυπία ταυτότητας υποψηφίου.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Φροντιστήρια Λήψη Επιχ. Αποφάσεων

Ενημερωθείτε από την ΠΑΣΠ για τα φροντιστήρια στην "Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων"

μέσα από το σχετικό φυλλάδιο.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα διενέργειας κατακτηρίων εξετάσεων για εισαγωγή στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας πτυχιούχων ΑΕΙ, Σχολών Διετούς Κύκλου Σπουδών, ΤΕΙ και ισοτίμων.

Οι Κατατακτηρίες Εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Δ11 (πτέρυγα Δεριγνύ, 1ος όροφος) τις κάτωθι ημερομηνίες:

Εισαγωγή στα Οικονομικά Σάββατο 1 Δεκεμβρίου (10:00-12:00)
Εισαγωγή στην Επικοινωνία Σάββατο 8 Δεκεμβρίου (10:00-12:00)
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Σάββατο 15 Δεκεμβρίου (11:00-13:00)

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2012 κατά τις μέρες και ώρες υποδοχής της Γραμματείας.

 

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Άμεσο Μάρκετινγκ

Αναβολή διαλέξεων την Δευτέρα 5/11/2012 και την Τρίτη 6/11/2012 λόγω απεργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ