Αίτημα | Προτάσεις Προβολής του Τμήματος

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022

Με αφορμή τις ανακοινώσεις των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ και τη γενικότερη μείωση της αναγνωρισιμότητας του Τμήματός μας τα τελευταία χρόνια, κάτι που γίνεται αντιληπτό από τη σημαντική κάθοδο της βάσης του Τμήματος, σας καταθέτουμε ορισμένες προτάσεις για την καλύτερη προβολή του. Οι προτάσεις αυτές έχουν σκοπό την ανάδειξη του Τμήματός μας στα εξής επίπεδα:

  • Ανανέωση της επίσημης Ιστοσελίδας του Τμήματος. Απαραίτητος κρίνεται ο εμπλουτισμός του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)»,με την ύπαρξη πληροφοριών χρήσιμων για τον υποψήφιο φοιτητή, όπως «Σε ποιους απευθύνεται το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής», «Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής», «Ποιες οι επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων», «Ποιες οι εταιρείες, δημόσιοι οργανισμοί, φορείς ή θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες εργάζονται οι απόφοιτοι του Τμήματος». «Ποιες είναι οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος», «Τι είναι οι πιστοποίησες ACCA και CFA, πως προετοιμάζει τους φοιτητές το Τμήμα και τι απαλλαγές τους προσφέρει», «Που και πως σιτίζονται οι φοιτητές του Τμήματος», «Ποιες οι ώρες λειτουργίας της γραμματείας του Τμήματος». Οι ανακοινώσεις που υπάρχουν στα πεδία «Νέα/ανακοινώσεις», «Εκδηλώσεις» να συνοδεύονται από κάποια φωτογραφία, ώστε η ιστοσελίδα να αποκτά και έναν διαδραστικό χαρακτήρα. Χρήσιμη θα είναι και η χρησιμοποίηση του ημερολογίου εκδηλώσεων για την ενημέρωση των φοιτητών, σχετικά με  σημαντικές ημερομηνίες, όπως η έναρξη των μαθημάτων, οι προθεσμίες υποβολής για δηλώσεις μαθημάτων ή κάρτας σίτισης, ακόμα και προθεσμίες για εργασίες ή εξετάσεις μαθημάτων. Στο ίδιο πλαίσιο θα συμβάλει και η δημιουργία μίας μπάρας στην αρχική της Ιστοσελίδας, κάτω από το πεδίο «Εκδηλώσεις», η οποία θα περιέχει testimonialsπροπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, διδακτορικών, διδασκόντων ακόμα και αποφοίτων του Τμήματος. Θα αναγράφεται μία φράση και «κλικάροντας» πάνω της θα ανοίγει ολόκληρη την άποψή του για το Τμήμα. Εξίσου σημαντική κρίνεται η παρουσίαση των πιστοποιήσεων (ACCA, CFA) σε κεντρικό σημείο της Ιστοσελίδας, για τις οποίες το Τμήμα προετοιμάζει τον απόφοιτο του προσφέροντας ακόμα και απαλλαγές. Τέλος, ο ανανεωμένος Οδηγός Σπουδών να βρίσκεται σε ξεχωριστή στήλη της Ιστοσελίδας.
  • Επαφή με τους εν δυνάμει φοιτητές. Συγκεκριμένα προτείνουμε τη δημιουργία και διαχείριση επίσημων λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia) του Τμήματος, για την καλύτερη προσέγγιση και ενημέρωση των μαθητών, γονέων και καθηγητών. Η αξιοποίηση της πλατφόρμας των Facebook, Instagram, YouΤube και LinkedIn κρίνεται σκόπιμη, στα πρότυπα άλλων τμημάτων του ΟΠΑ ή ακόμη και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, όπως Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Δ.Ε.Τ., Ο.Δ.Ε. κ.ο.κ. Παράλληλα, προτείνεται η προβολή του Τμήματος μέσω χορηγούμενων διαφημίσεων σε αυτές τις πλατφόρμες, ιδιαίτερα την περίοδο πριν και κατά τη συμπλήρωση των Μηχανογραφικών.
  • Εκδήλωση ενημέρωσης για το Τμήμα. Κρίνεται σκόπιμη η διοργάνωση ημερίδας για την προβολή του Τμήματος. Σε αυτήν θα προσκαλούνται όλα τα Λύκεια (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) της χώρας. Η εκδήλωση μπορεί να προβάλλεται και σε μαγνητοσκόπηση σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ιστοσελίδα του Τμήματος. Προτείνουμε, να ακολουθεί την αντίστοιχη δομή της εκδήλωσης καλωσορίσματος των πρωτοετών φοιτητών, δηλαδή να ενημερώνει για το Πρόγραμμα Σπουδών, τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές, τη Φοιτητική Μέριμνα εντός του ΟΠΑ, τις δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιούν οι φοιτητές παράλληλα με τις σπουδές τους καθώς και για τον Σύλλογο Φοιτητών του ΟΠΑ.
  • Ενεργοποίηση του Συλλόγου Αποφοίτων. Όπως πάγιο αίτημά μας παραμένει η συνέχιση της επαφής μεταξύ του ΟΠΑ και των αποφοίτων του, έτσι και τώρα δίνεται η ευκαιρία να ενεργοποιηθεί και αξιοποιηθεί η σχέση του Τμήματος μαζί τους. Συγκεκριμένα, η αναζήτηση, καταγραφή και ανάδειξη των θέσεων εργασίας που απασχολούνται μετέπειτα οι απόφοιτοί μας θα βοηθήσει τους εν δυνάμει φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα το αντικείμενο το οποίο πραγματεύεται το Τμήμα μας. Παράλληλα, κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία μικρής διάρκειας διαφημιστικού σποτ, από αποφοίτους για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές που δίνει το Τμήμα μας.
  • Αναβάθμιση του Προγράμματος Σπουδών και των θεσμών του Τμήματος. Είναι λογικό πως ένα Τμήμα οφείλει να εξελίσσεται τακτικά με την πάροδο του χρόνου, βάσει των απαιτήσεων της σύγχρονης κοινωνίας. Στα πλαίσια αυτά, το Πρόγραμμα Σπουδών του όπως επίσης και οι θεσμοί που το διέπουν, είναι ωφέλιμο να αφουγκράζονται τις ανάγκες των φοιτητών με γνώμονα πάντα τις σύγχρονες και μελλοντικές τάσεις του εκάστοτε κλάδου.i Απαραίτητη κρίνεται η άμεση δημιουργία και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος του ανανεωμένου Οδηγού Σπουδών, ακόμα και με την συνδρομή ειδικού επιστήμονα για την ελκυστικότερη παρουσίαση του.

i Συμβουλευτείτε το σχετικό αίτημα που καταθέσαμε στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2379/30-10-2020).

Οι εκπρόσωποι φοιτητών της ΠΑΣΠ

Αρ.Πρωτοκόλλου: 5315/15-09-2022

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης