ΑΙΤΗΜΑ | ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΛΙΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022

Με αφορμή την έναρξη των δηλώσεων μαθημάτων, κρίνουμε απαραίτητη την επαναφορά του πάγιου αιτήματός μας, για τη θέσπιση ανοιχτής και κοινής, για τις δύο κατευθύνσεις, λίστας προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής στους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματός μας, οι προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου προβλέπουν την επιτυχή εξέταση σε 20 μαθήματα κορμού, 10 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης και 10 μαθήματα επιλογής. Η πρόταση που καταθέτουμε λοιπόν υπόψη των μελών της Γενικής Συνέλευσης  αφορά τα μαθήματα επιλογής και συγκεκριμένα τη δημιουργία κοινής λίστας μαθημάτων επιλογής προκειμένου να δίνεται στους φοιτητές η δυνατότητα περισσότερων βαθμών ελευθερίας στη δήλωση μαθημάτων. Στη λίστα αυτή θα περιλαμβάνονται:

τα προσφερόμενα μαθήματα και των 2 κατευθύνσεων (υποχρεωτικά και επιλογής), 

μαθήματα που θα δημιουργηθούν και θα προσφέρονται από το Τμήμα, 

ένας αριθμός μαθημάτων που προσφέρονται από τα υπόλοιπα Τμήματα του Ο.Π.Α.1

Παράλληλα θεωρούμε πως η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξετάζονται σε ένα σύνολο 10 μαθημάτων επιλογής ανεξαρτήτως έτους και εξαμήνου. Τα μαθήματα αυτά θα μπορούν να προέρχονται τόσο από τα προτεινόμενα επιλογής της κάθε κατεύθυνσης όσο και από την κοινή λίστα μαθημάτων επιλογής, και οι φοιτητές να απαιτείται να εξεταστούν σε τουλάχιστον 5 από αυτά της κατεύθυνσης.

Όλες οι παραπάνω προτάσεις αποτελούν πραγματικότητα στα υπόλοιπα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας και έχουν ιδιαίτερη αποδοχή από τους φοιτητές τους. Επομένως, η υιοθέτησή τους από το Τμήμα μας θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να παρακολουθήσουν εκείνα τα μαθήματα που πραγματικά τους ενδιαφέρουν και πιστεύουν ότι θα τους φανούν χρήσιμα στην μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία, ιδιαίτερα εκείνων που άπτονται και διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, συμβάλλοντας παράλληλα στην έγκαιρη περάτωση των σπουδών τους.

i Για μια προτεινόμενη λίστα μαθημάτων από τα υπόλοιπα Τμήματα του Πανεπιστημίου μας συμβουλευτείτε το σχετικό αίτημα που καταθέσαμε στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2379/30-10-2020.

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης