ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΔΕΟΣ
Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Πρόοδος στο μάθημα "Ευρωπαϊκό Δίκαιο"

Την Παρασκευή 1/4/2016, 1-3, στη Δο θα πραγματοποιηθεί πρόοδος στο μάθημα "ΕυρωπαΙκό Δίκαιο". Η ύλη αφορά τις 6 πρώτες ενότητες της εξεταστέας ύλης (σελίδες 1-20, 23-53, 54-62,110-115, 132-139). Η πρόοδος θα αποτελείται από

4 ερωτήσεις, μια μάθησης, μια κρίσης, και δύο εφαρμογές-επεξεργασία υποθέσεων(case-studies). Την πρώτη ώρα θα εξεταστούν οι φοιτητές το επίθετο των οποίων αρχίζει από τα γράμματα Α-Λ, και τη δεύτερη οι υπόλοιποι  φοιτητές (Μ-Ω). Στην πρόοδο μπορούν να συμμετάσχουν και φοιτητές άλλων εξαμήνων, υπό το όρο ότι έκαναν τη σχετική δήλωση.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Φροντιστήριο Διεθνής Οικονομικής

Το πρώτο φροντιστήριο στο μάθημα Διεθνής Οικονομική θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 4/4/2016, 5-7, στην αίθουσα Α43.

 

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Πρόοδος στο μάθημα Μακροοικονομική ΙΙΙ

Η πρόοδος στο μάθημα Μακροοικονομική ΙΙΙ θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Μαΐου 2016, ώρα 5-7μμ στο αμφιθέατρο Χ. 

 Την ημέρα εκείνη δε θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη, κατά το πρόγραμμα, διάλεξη.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016

Αλλαγή Αίθουσας Περιφερειακή Ανάπτυξη

Την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 το μάθημα Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 θα μεταφερθεί στο Eurolab και θα πραγματοποιηθεί 3-6.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Φροντιστήριο Στη "Μακροοικονομική Ι"

Το πρώτο φροντιστήριο στο μάθημα Μακροοικονομική Ι θα γίνει την Παρασκευή 8 Απριλίου 2016, 3-5 στην αίθουσα

 Α42.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Αναβολή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Τη Τρίτη 19 και την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016 δε θα πραγματοποιηθούν οι διαλέξεις στο μάθημα Περιφερειακή

 Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε.. Οι διαλέξεις θα αναπληρωθούν.

SHARE
Διαβάστε περισσότερα
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ