Δομή Συλλόγου Φοιτητών

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΡΘΡΑ
Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2012

 

Τα 2 συλλογικά όργανα του Συλλόγου Φοιτητών ΑΣΟΕΕ «Σωτήρης Πέτρουλας» είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Τα όργανα αυτά λαμβάνουν αποφάσεις που δεσμεύουν το σύνολο του Συλλόγου, αρκεί βέβαια να υπάρχει η αναγκαία πλειοψηφία κάθε φορά.

Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Φοιτητών αποτελεί το Ανώτατο Όργανο του Συλλόγου: σε αυτή συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου (όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές με την εγγραφή τους στο ΟΠΑ γίνονται πλέον αυτόματα μέλη του Συλλόγου), συγκαλείται με πλειοψηφική απόφαση του Δ.Σ. και συζητά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχει ήδη καταρτίσει (πλειοψηφικά πάλι) το Διοικητικό Συμβούλιο. Για να νομιμοποιούνται οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη απαρτία. Βέβαια, ομολογούμε ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να μετρηθεί η απαρτία αυτή, αλλά σε πρακτικούς όρους σημαίνει να γεμίσει το Αμφιθέατρο Α’ από φοιτητές της Σχολής.

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης μπορούν να τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι των φοιτητικών παρατάξεων, αλλά και μεμονωμένοι φοιτητές. Τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί να κατατίθεται από τις φοιτητικές παρατάξεις ένα Πλαίσιο προτάσεων, συνολικό για όλα τα θέματα που πραγματεύεται η εκάστοτε Συνέλευση, το οποίο τίθεται σε ψηφοφορία μετά το πέρας των τοποθετήσεων. Το πλαίσιο που πλειοψηφεί σφραγίζεται με την επίσημη σφραγίδα που φέρει την προσωπογραφία του Σωτήρη Πέτρουλα, θεωρείται απόφαση του συνόλου των Φοιτητών και τυπικά τουλάχιστον, υλοποιείται με ευθύνη όχι μόνο της παράταξης που το κατέθεσε αλλά σύσσωμου του Συλλόγου. Να σημειωθεί εδώ ότι δεν είναι αναγκαίο να κατατίθενται παραταξιακά πλαίσια προς ψήφιση, ίσως μάλιστα αυτά να είναι και ένας απ’ τους λόγους του τέλματος στο οποίο έχει υπεισέλθει ο Σύλλογος, δεδομένου ότι οι περισσότερες σήμερα παρατάξεις ενδιαφέρονται για το πως θα πλειοψηφήσουν μέσα στη Γ.Σ. ή να καταγράψουν τις δυνάμεις τους, χωρίς να μεριμνούν για τη δημιουργία ενωτικών πλαισίων που θα συσπειρώνουν ευρύτερα τους φοιτητές για τη διεκδίκηση ενός Δημόσιου, Δημοκρατικού και Ανθρώπινου Πανεπιστημίου στα πλαίσια μιας σύγχρονης, ανοιχτής και πλουραλιστικής κοινωνίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 11 έδρες - 11 μέλη. Οι έδρες αυτές κατανέμονται μεταξύ των παρατάξεων ανάλογα με το ποσοστό τους στις φοιτητικές εκλογές. Σήμερα, το Δ.Σ. απαρτίζεται από 11 μέλη της ΠΑΣΠ.

Το Δ.Σ. αποφασίζει επί διαδικαστικών θεμάτων (π.χ. διεξαγωγή ή μη Γενικής Συνέλευσης, τρόπος διεξαγωγής της, κλπ) καθώς και επί ευρύτερων ζητημάτων, όταν ιδίως η σύγκλιση Γ.Σ. είναι χρονικά και πρακτικά αδύνατη. Δεν είναι λίγες οι φορές που το Δ.Σ. εκδίδει ανακοινώσεις ή ψηφίσματα για μια σειρά από θέματα που άπτονται της επικαιρότητας, για πολιτικά ζητήματα ή ακόμα και για καθημερινά θέματα της ΑΣΟΕΕ. Για να παρθεί απόφαση πρέπει να υπάρχει απλή πλειοψηφία, δηλαδή συμφωνία τουλάχιστον των 6/11 του Δ.Σ.

Δείτε Επίσης