Την Τρίτη 29 Μαΐου πραγματοποιήθηκαν Πρυτανικές Εκλογές στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τα 2 ψηφοδέλτια που "κατέβηκαν" ήταν αυτό που εξέφραζε την ακαδημαϊκή πλευρά του Πανεπιστημίου (αποτελούμενο από τουςΕ. Πανά, Η. Λυπιτάκη, Α. Επίσκοπο) και αυτό που εξέφραζε την αγοραία λογική στο Πανεπιστήμιο και δεν αντετίθετο στα Ιδιωτικά ΑΕΙ (αποτελούμενο από τους Γρ. Πραστάκο, Ι. Κατσουλάκο, Ι. Χαλικιά).

Η ψήφος των μελών ΔΕΠ ήταν αυτή η οποία έκρινε το τελικό αποτέλεσμα,εκλέγοντας νέο Πρύτανη του Ιδρύματος το Γρηγόρη Πραστάκο.

Το Πανεπιστήμιο φεύγει... ο Πραστάκος έρχεται!

bonapartis prastakos