Ανάρτηση των στατιστικών στοιχείων των αποτελεσμάτων των εξαμηνιαίων εξετάσεων

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Οικονομική Επιστήμη
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024

Με το πέρας της εξεταστικής και με την ανακοίνωση των βαθμολογιών παρατηρήθηκε ότι σε αρκετά μαθήματα, μεγάλο μέρος των συμφοιτητών μας δεν πέτυχε προαγωγικό βαθμό. Το γεγονός αυτό εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο εξέτασης και βαθμολόγησης των εξεταζόμενων αφού τα αποτελέσματα των επιμέρους μαθημάτων δεν δημοσιοποιούνται ώστε να μπορούν να λάβουν γνώση όλοι οι φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του εκάστοτε τμήματος.

Για το λόγο αυτό, ζητάμε από την Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών:

 

• Nα αναρτώνται στηνιστοσελίδακάθε Τμήματος τα στατιστικά στοιχεία των μαθημάτων που εξετάστηκαν και πιο συγκεκριμένα, οαριθμός των φοιτητών που δήλωσαν το μάθημα, που προσήλθαν στις εξετάσεις του μαθήματος καθώς και ο αριθμός όσων πήραν προαγωγικό βαθμό.
 
• Την αναβαθμολόγηση των μαθημάτων στα οποία το ποσοστό επιτυχίας των εξεταζόμενων δεν υπερβαίνει το 30%.
 

Πιστεύουμε ότι η Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, οφείλει να υιοθετήσει τις παραπάνω προτάσεις μας, ώστε να υπάρξει αντιμετώπιση και έγκαιρη αναπροσαρμογή τυχόν αστοχιών στην εξέταση των εκάστοτε μαθημάτων.

 

Δείτε εδώ το αίτημα όπως κατατέθηκε στα μέλη Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης