Αλλαγή ωρών διαλέξεων μαθημάτων

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Οικονομική Επιστήμη
Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022

Μετά την ανακοίνωση του προγράμματος των διαλέξεων παρατηρήθηκε πως οι ώρες διδασκαλίας της διάλεξης του μαθήματος κατεύθυνσης "Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων" που πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και ώρα 17:00-19:00 συμπίπτουν μες τις ώρες διαλέξεων του μαθήματος κατεύθυνσης "Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων" που πραγματοποιούνται επίσης κάθε Τρίτη 17:00-19:00. Το πρόβλημα αυτό σε συνδυασμό με τον μειωμένο αριθμό προσφερόμενων μαθημάτων της κατεύθυνσης Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής στο εαρινό εξάμηνο, καθώς είναι μόνο 5 δυσχεραίνει περαιτέρω την ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία.

Κρίνεται αναγκαία και επιτακτική η απρόσκοπτη παρακολούθηση και των δύο μαθημάτων. Ζητούμε από την Διοίκηση του Τμήματος να μεριμνήσει, ώστε να μην συμπίμπτουν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων.

Δείτε εδώ το σχετικό αίτημα όπως κατατέθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης