Προσθήκη Υποστηρικτικών Εργαστηριακών Διαλέξεων στο μάθημα Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021

Με αφορμή την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, ως εκπρόσωποι φοιτητών κρίναμε απαραίτητο να προχωρήσουμε σε προτάσεις για την βελτίωση του προγράμματος σπουδών. Συγκεκριμένα, έπειτα από την ανακοίνωση των βαθμολογιών της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου, στο μάθημα Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα (2ο εξάμηνο) στο οποίο τα ποσοστά επιτυχίας στην εξέταση ήταν στο 31,4%, όπως αποδεικνύεται από την ανακοίνωση της διδάσκουσας, θέλουμε να επισημάνουμε τη δυσκολία των φοιτητών να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαθήματος. Δεν είναι όμως κάτι πρωτόγνωρο για το Τμήμα μας, καθώς το μάθημα το δήλωσαν και πολλοί φοιτητές μεγαλύτερων ετών (2ο-ετείς: 101, 3ο-ετείς: 57, 4ο-ετείς: 39, κ.ο.κ. όπως φαίνεται από την ανακοίνωση της διδάσκουσας ) πράγμα που σημαίνει ότι το φαινόμενο αυτό διαρκεί χρόνια.

Παρόλη την διενέργεια φροντιστηριακών διαλέξεων, φαίνεται πως αυτό από μόνο του δεν επαρκεί ώστε οι φοιτητές να κατανοήσουν την ύλη και να εξεταστούν επιτυχώς στο μάθημα. Στα πλαίσια αυτά προτείνουμε την περαιτέρω πρακτική εξοικείωση των φοιτητών μέσω της διενέργειας εργαστηριακών διαλέξεων. Συγκεκριμένα κρίνουμε ωφέλιμη τη διδασκαλία κάποιου στατιστικού πακέτου (STATA, SPSS) ή γλώσσας προγραμματισμού (γλώσσα R), όπως παρατηρείται και σε αντίστοιχα μαθήματα άλλων τμημάτων του ΟΠΑ. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στους φοιτητές να εμβαθύνουν στο αντικείμενο και να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο τόσο για το ακαδημαϊκό όσο και το επαγγελματικό τους μέλλον, αναβαθμίζοντας έτσι και την παρεχόμενη ποιότητα σπουδών.

Παράλληλα δηλαδή με τις φροντιστηριακές διαλέξεις να διενεργούνται και οι εργαστηριακές, στο τέλος των οποίων οι φοιτητές να έχουν το δικαίωμα εκπόνησης προαιρετικού χαρακτήρα εργασίας που θα λειτουργεί θετικά στον τελικό βαθμό τους. Δίνουμε έτσι τη δυνατότητα ως Τμήμα σε νέους επιστήμονες να συνδράμουν στην εκπαιδευτική διαδικασία αποκτώντας διδακτική εμπειρία, είτε αυτοί είναι Διδακτορικοί του Τμήματος είτε μέσω επιχορηγούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Ως κατακλείδα, κρίνουμε αυτονόητη την υποστήριξη των φοιτητών για την πλήρη και ουσιαστική κάλυψη της ύλης, ειδικά σε μαθήματα όπως οι Εφαρμογές Στατιστικών Μεθόδων σε Επιχειρησιακά Προβλήματα που αποτελεί προαπαιτούμενο μάθημα για την Εισαγωγή στην Οικονομετρία. Ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο οφείλει να παρέχει τα εφόδια που θα φανούν κατάλληλα στην μετέπειτα ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία των φοιτητών του.

Δείτε εδώ το σχετικό αίτημα όπως κατατέθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης