Κατ' οίκον διανομή συγγραμμάτων με τη σφραγίδα της ΠΑΣΠ

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2020-2021
Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2020

Έπειτα από την άμεση δραστηριοποίηση των εκπροσώπων της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ και σε συνεχή επικοινωνία με τη διοίκηση του Ο.Π.Α. για ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗ των συγγραμμάτων στους φοιτητές οριστικοποιήθηκε η διαδικασία για την παραλαβή αυτών.

Συγκεκριμένα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων ξεκινά από αύριο Πέμπτη 5/11 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 22/11.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ΄οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων κάθε φοιτητής οφείλει να δηλώσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» τον τόπο παράδοσης στον οποίο επιθυμεί να του παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα που έχει επιλέξει. Ως τόπος κατ΄οίκον παράδοσης δύναται να ορισθεί οποιαδήποτε περιοχή εντός της ελληνικής επικράτειας και την Κύπρο.

Δείτε ξανά εδώ το σχετικό αίτημα που είχαμε καταθέσει στη Σύγκλητο του ΟΠΑ.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης