Δωρεάν Αποστολή Όλων των Συγγραμμάτων στον Τόπο Κατοικίας των Φοιτητών

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2020-2021
Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

Η πρωτοφανής πανδημία που βιώνει σήμερα η ανθρωπότητα έχει επιφέρει ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των Δημόσιων Πανεπιστημίων με αποτέλεσμα κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα να πραγματοποιείται μέσω τηλεδιασκέψεων και το μόνο εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο ο φοιτητής έχει πρόσβαση είναι αυτό του eClass.

Η αβεβαιότητα που υφίσταται τους τελευταίους μήνες δυσχεραίνει περαιτέρω το εκπαιδευτικό έργο, ενώ η απουσία συγγραμμάτων αποτελεί τροχοπέδη στις προσπάθειες των φοιτητών για ομαλή και απρόσκοπτη παρακολούθηση και μελέτη των διαλέξεων. Τα συγγράμματα αποτελούν το βασικό πυλώνα στον οποίο στηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία και ως εκ τούτου είναι η αναγκαία η διανομή τους στους φοιτητές.

Παρότι τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν βρισκόμαστε σε κατάσταση lockdown, η πλειοψηφία των φοιτητών παραμένει στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, καθώς οι διαλέξεις πραγματοποιούνται σχεδόν εξ’ολοκλήρου διαδικτυακά. Για το λόγο αυτό ζητάμε από τη Σύγκλητο του Ο.Π.Α. να προχωρήσει (σε συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε όλα τα συγγράμματα που θα δηλώσουν οι φοιτητές στην ηλεκτρονική υπηρεσία ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων (Εύδοξος) να αποσταλούν ΔΩΡΕΑΝ στον τόπο διαμονής που θα δηλώσουν στο σύστημα. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας δεν δείξει τη δέουσα ευαισθησία η Διοίκηση του Ο.Π.Α. οφείλει να κινηθεί αυτόνομα στην υλοποίηση της παραπάνω πρότασης.

Στη δυσμενή περίοδο που βρισκόμαστε, με τον αριθμό των κρουσμάτων να αυξάνεται καθημερινά και ανεξέλεγκτα, το πανεπιστήμιο οφείλει να προάγει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και να αντιλαμβάνεται τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό αίτημα που καταθέσαμε στη Σύγκλητο του ΟΠΑ εδώ.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης