Αίτημα | Βελτίωση του θεσμού των εργασιών

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Πληροφορική
Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2017

Ο θεσμός των εργασιών αποτελεί σημαντικό κρίκο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για το λόγο αυτό πιστεύουμε πως πρέπει να έχει χαρακτηριστικά παρακίνησης και συμμετοχής φοιτητών. Στα πλαίσια αυτά καταθέσαμε τις προτάσεις στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος προκειμένου να διαμορφοθεί ένα πιο ανθρωποκεντρικό πρόγραμμα σπουδών στο τμήμα πληφορικής.

 Δείτε εδώ το αίτημα μας όπως κατατέθηκε στην Γενική Συνέλευση του τμήματος 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης