Θέμα Εργασίας Μελέτης | Ιστορία Οικονομικής Σκέψης

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Οικονομική Επιστήμη
Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

Το θέμα εργασίας μελέτης θα δημοσιευθεί την Πεμπτή 24/1 γύρω στις 10:00 π.μ. στο e-class του μαθήματος Ιστορία Οικονομικής Σκέψης.

Το θέμα εργασίας θα αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη υποχρεωτικού θέματος των εξετάσεων δοκιμιακού τύπου. Η ανάπτυξη του θέματος θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του μαθήματος τη  Παρασκευή 25/1. Ο βαθμός του θέματος αυτού θα έχει ως άριστα τις 2 μονάδες εκ των 10 μονάδων της βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης