Θέμα Εργασίας-Μελέτης | Ιστορία Οικονομικής Σκέψης

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Οικονομική Επιστήμη
Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Το θέμα εργασία-μελέτης του μαθήματος Ιστορίας Οικονομικής Σκέψης θα δημοσιευθεί την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στις 10:00 π.μ. στο e-class του μαθήματος. Το θέμα εργασίας θα αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη υποχρεωτικού θέματος των εξετάσεων δοκιμιακού τύπου. Η ανάπτυξη του θέματος θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του μαθήματος τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου. Ο βαθμός του θέματος θα έχει ως άριστα τις 2 εκ των 10 μονάδων της γραπτής εξέτασης.

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης