Προσθήκη προσφερόμενων μαθημάτων επιλογής

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Η αποχή καθηκόντων του κ. Μπεκίρου έχει ως αποτέλεσμα να προσφέρονται λιγότερες επιλογές για τους φοιτητές του τμήματος στα μαθήματα επιλογής του 8ου εξαμήνου, στη κατεύθυνση της Χρηματοοικονομικής, καθώς ο ίδιος δίδασκε τα μαθήματα επιλογής «Χρηματοοικονομική Οικονομετρία» και «Στοχαστικές Ανελίξεις σε αγορές παραγώγων». Για το λόγο αυτό προτείνουμε:

• Η Χρηματοοικονομική Οικονομετρία να διατίθεται στους φοιτητές από το τμήμα του Δ.Ε.Ο.Σ . Το γνωστικό αντικείμενο του συγκεκριμένου μαθήματος παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον στο χρηματοοικονομικό κλάδο και θα μπορούσε να αντικαταστήσει το έλλειμμα από το μάθημα του κυρίου Μπεκίρου.
• Οι Στοχαστικές ανελίξεις σε αγορές παραγώγων δεν υπάρχει αντίστοιχο μάθημα στα υπόλοιπα τμήματα του ΟΠΑ το εαρινό εξάμηνο. Για αυτό προτείνουμε δύο εναλλακτικές:

i. Να διδάξει το συγκεκριμένο μάθημα κάποιος καθηγητής από το τμήμα Στατιστικής, που έχει το απαραίτητο γνωστικό αντικείμενο, καθώς στο συγκεκριμένο τμήμα κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου διδάσκονται τα μαθήματα Στοχαστικές Διαδικασίες Ι και ΙΙ.
ii. Διαφορετικά, ώστε να μην αφήσουμε με περιορισμένες επιλογές τους φοιτητές να προσφερθούν ένα από τα μαθήματα:

a. Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ από το τμήμα του Δ.Ε.Ο.Σ, το συγκεκριμένο μάθημα εισάγει του φοιτητές στη γλώσσα προγραμματισμού R, που είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές να τη γνωρίζουν ήδη από το προπτυχιακό επίπεδο,
b. Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
c. Παίγνια Επιχειρηματικής Στρατηγικής από το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Τα τρία αυτά μαθήματα δεν καλύπτονται από το πρόγραμμα σπουδών μας, όμως το καθένα ξεχωριστά παρουσιάζει αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για τη Χρηματοοικονομική Κατεύθυνση και είναι ικανό να συμβάλλει στην βελτίωση του γνωστικού υποβάθρου των φοιτητών του τμήματος.

Η μη τήρηση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων από κάποιο διδάσκοντα σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να αποτελεί τροχοπέδη για το Τμήμα και τους φοιτητές του. Αντιθέτως, οφείλουμε να προσαρμοζόμαστε ταχύτατα σε αντίστοιχες συνθήκες, παρέχοντας στα μέλη του τμήματος, αν όχι καλύτερης τουλάχιστον, ίδιας ποιότητας πρόγραμμα σπουδών.

Δείτε εδώ το σχετικό αίτημα όπως κατατέθηκε στη Συνέλευση του Τμήματος

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης