Ανακοίνωση Τροποποίησης Προγράμματος Σπουδών

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ, ισχύουν οι παρακάτω τροποποιητικές αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, με έναρξη το Ακαδ. Έτος 2018-2019.

Α. Για την Κατεύθυνση της ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, δεν θα προσφέρεται η διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων:

1. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υποχρεωτικό μάθημα 7ου εξαμήνου, κατεύθυνση Λογιστική

2. Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών , μάθημα επιλογής 6ου εξαμήνου, κατεύθυνση Λογιστικής

Β. Προσθήκη νέου υποχρεωτικού μαθήματος, στην κατεύθυνση Λογιστική στο 7ο εξάμηνο, με τίτλο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ.

Γ. Προσθήκη του μαθήματος επιλογής ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ, στο 8ο εξάμηνο της κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής.

Δ. Προσθήκη του μαθήματος επιλογής Προγραμματισμός ΙΙ, στο 8ο εξάμηνο της κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής.

Ε. Ενεργοποίηση διδασκαλίας του μαθήματος επιλογής Προχωρημένη Οικονομετρία, στο 8 ο εξάμηνο, κατεύθυνση Χρηματοοικονομική και διαγραφή του μαθήματος Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις, στο ίδιο εξάμηνο.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης