Αίτημα | Αλλαγή της Ημερομηνίας Εξέτασης των Μαθημάτων «Χρηματοοικονομική Λογιστική 3» και «Διοικητική Λογιστική»

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022

Με την ανάρτηση του προγράμματος της εξεταστικής του Εαρινού Εξαμήνου και έπειτα από την επικοινωνίας μας με τους φοιτητές του τμήματος, διαπιστώσαμε ότι στο τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης της Λογιστικής του 6ου εξαμήνου, η «Χρηματοοικονομική Λογιστική 3» και η «Διοικητική Λογιστική» εξετάζονται 1 Ιουλίου και 4 Ιουλίου αντίστοιχα. Αποτελούν τα μοναδικά υποχρεωτικά μαθήματα της συγκεκριμένης κατεύθυνσης με απαιτητικό βαθμός δυσκολίας οπότε, επιθυμούμε να έχουν τουλάχιστον μία εβδομάδα απόσταση μεταξύ τους προκειμένου ο χρόνος προετοιμασίας να είναι επαρκής.

Αποτελεί χρέος της Διοίκησης του τμήματος να μεριμνήσει για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή της εξεταστικής και να προβεί άμεσα στην αλλαγή του προγράμματος.

Δείτε εδώ το αίτημα όπως το καταθέσαμε στη Διοίκηση του ΟΠΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης