Διεκδικούμε την Ηλεκτρονική Έκδοση Βεβαιώσεων απο την Ηλεκτρονική Γραμματεία

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2018-2019
Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018

Στη σημερινή εποχή της ταχύτητας και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης οφείλουμε ως Πανεπιστημιακό Ίδρυμα να προχωρούμε σε καινοτόμες πρωτοβουλίες, να αποτελούμε πάντα παράδειγμα προς μίμηση και να μη λειτουργούμε ως ουραγός των εξελίξεων.

Στα πλαίσια αυτά, καλούμε τη Διοίκηση του Ο.Π.Α. να προχωρήσει άμεσα σε πλήρη υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διάθεσης όλων των εγγράφων που χρειάζεται ο φοιτητής τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών του όσο και μετά ως απόφοιτος του Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα, αιτούμαστε πέραν της σημερινής δυνατότητας για ηλεκτρονική αίτηση έκδοσης κάποιου πιστοποιητικού από μεριάς φοιτητών, να παρέχεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής λήψης των σχετικών εγγράφων όπως γίνεται αντίστοιχα με τη βεβαίωση εγγραφής σε εξάμηνο.

Δείτε εδώ το αίτημα μας όπως κατατέθηκε στην Σύγκλητο του Ο.Π.Α.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης