Στεγαστικό Επίδομα 2018

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2017-2018
Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Οι αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλονται εντός προθεσμίας, από 1 έως 30 Ιουνίου έκαστου έτους μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα έχει τις ρίζες του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα έτη 2001 & 2002.

Ως εκπρόσωποι φοιτητών προτείναμε τότε στην Εφορία Λέσχης την καθιέρωση μιας μηνιαίας επιδότησης ενοικίου προς τους φοιτητές που προέρχονται από την επαρχία και νοικιάζουν σπίτι στην Αθήνα. Στη συνέχεια:

- Το Δ.Σ. της Εφορίας Λέσχης αποδέχεται το αίτημα της ΠΑΣΠ και συγκροτεί σχετική επιτροπή…

- Η επιτροπή καταρτίζει ένα λεπτομερές σχέδιο που φθάνει έως και τα 150 ευρώ σε μηνιαία βάση. Βέβαια, ο εκπρόσωπος της ΔΑΠ στην επιτροπή είχε διαφωνήσει ανοιχτά με την καθιέρωση της επιδότησης.

- Για την πρόταση αυτή ενημερώνεται και ο τότε Υπουργός Παιδείας, μέσω της “Ανοιχτής Επιστολής” που στέλνουμε με στόχο την ευαισθητοποίησή του για τα προβλήματα του ΟΠΑ…

-Το έτος 2003 το στεγαστικό επίδομα γίνεται νόμος του κράτους και καθιερώνεται συνολικά για όλα τα Πανεπιστήμια...

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ για το ΦΟΙΤΗΤΗ που διεκδικεί το ΕΠΙΔΟΜΑ:

- Να διαμένει σε μισθωμένη οικία σε πόλη διαφορετική από αυτή της κυρίας κατοικίας του και στην οποία να μην έχει στην ιδιοκτησία του (ο ίδιος ή η οικογένειά του) άλλη κατοικία.

- Να έχει εξεταστεί επιτυχώς στο 1/2 των μαθημάτων του προηγούμενου κάθε φορά ακαδημαϊκού έτους. Από το κριτήριο αυτό εξαιρούνται οι πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι αποδεικνύουν τη φοίτησή τους με ένα απλό πιστοποιητικό σπουδών.

- Να μην έχει στην ιδιοκτησία του (ο ίδιος ή η οικογένειά του) κατοικίες που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ., αν και σε αυτό το σημείο υπάρχουν και σημαντικές εξαιρέσεις.

- Το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα να μην ξεπερνά τα 30.000 ευρώ, το οποίο όμως προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί της οικογένειας πέραν του πρώτου.

Διαδικάσια και δικαιολογητικά αίτησης.

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης