Ανανέωση Κάρτα Σίτισης έως 30 Σεπτ.

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2016-2017
Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

Ζητάμε... την ΠΑΡΑΤΑΣΗ της προσθεσμίας για την κατάθεση των δικαιολογητικών σχετικά με την ανανέωση της Κάρτας Σίτησης.

Πετύχαμε τη διεύρυνση του ωραρίου της Φοιτητικής Λέσχης. Οι Φοιτητές θα εξυπηρετούνται πλέoν καθημερινά 8:00-17:00.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν την ανανέωση της κάρτας σίτισής τους, θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι την Παρασκευή 30/9 στο γραφείο της Εφορίας Λέσχης που βρίσκεται στο υπόγειο του Πανεπιστημίου.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Δύο φωτογραφίες (μία φωτογραφία και την κάρτα σίτισης για όσους έχουν από προηγούμενα έτη)
3. Πιστοποιητικό σπουδών
4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
6. Έγγραφο δημόσιας αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του
7. Υπεύθυνη δήλωση
8. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
9. Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματος από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδελφού/ής του

 

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης