Εγγραφές A' ετών Φοιτητών 2014

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2014-2015
Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Εδώ θα βρείτε όλες τις χρήσιμες πληροφορίες για τις Εγγραφές των Α' ετών Φοιτητών...

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 στα αντίστοιχα τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημιου Αθηνών

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Προεγγραφής:

Θα πραγματοποιείται από την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 00:00 μέχρι και την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 23:59. Για την εγγραφή σας μεταβείτε στην ιστοσελίδα  http://e-grammateia.aueb.gr:8081/eggrafes, όπου πληκτρολογώντας τον κωδικό αριθμό υποψηφίου που σας χορηγήθηκε από το Υπουργείο, το επώνυμο και το όνομά σας, και ακολουθώντας προσεκτικά τις οδηγίες που θα βρείτε στη συγκεκριμένη σελίδα εγγραφών, θα υλοποιήσετε την ηλεκτρονική προεγγραφή.

Ημερομηνίες Εγγραφών:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 22/09/2014 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 18/09/2014 και ώρα 12:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 23/09/2014 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 23/09/2014 και ώρα 12:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 19/09/2014 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 22/09/2014 και ώρα 12:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  18/09/2014 και ώρα 09:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/09/2014 και ώρα 12:00 - Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

Δικαιολογητικά Εγγραφών:

1. Αποδεικτικό Απολυτηρίου Λυκείου ή Φωτοαντίγραφο επικυρωμένο

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, που θα δηλώνει ότι ο φοιτητής δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοιτητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλο τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό διαγραφής τους από τη Γραμματεία του Τμήματος.

3. Αστυνομική ταυτότητα και φωτοαντίγραφό της

4. Τέσσερις (4) όμοιες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

5. Aντίγραφο βεβαίωση πρόσβασης

6. Αίτηση Εγγραφής (χορηγείται από τη Γραμματεία)

7. Ατομικό Στατιστικό Δελτίο (χορηγείται από τη Γραμματεία)

8. Εκτυπωμένη την αίτηση της ηλεκτρονικής σας εγγραφής που θα λάβετε κατά την ηλεκτρονική σας εγγραφή.

9. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνετε αν είστε πτυχιούχος άλλης Σχολής ή Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή όχι.

 

 

 

28/02/2021 prytanis

Κάτι σάπιο υπάρχει    στο Βασίλειο της Μπουραντωνημαρκίας...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης