Ηλεκτρονική Διαδικασία Για Έκδοση & Ανανέωση Κάρτας Σίτισης

ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2020-2021
Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2020

Μέχρι και 31/10/2020 ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για έκδοση και ανανέωση της δωρεάν σίτισης, μέσω της ηλεκτρονική πλατφόρμας που θα βρείτε εδώ.

Εδώ θα βρείτε τη διαδικασία για την υποβολή αίτησης. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
1) Απλή φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής δήλωσης του τελευταίου έτους (με υπεύθυνη δήλωση ότι το φωτοαντίγραφο είναι γνήσιο) με συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ.
Το ποσό αυτό προσαυξάνεται:
- κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο πέραν του 2ου στην οικογένεια
- κατά 3.000 ευρώ για κάθε αδελφό-ή που σπουδάζει
Εφόσον ο φοιτητής υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ότι είναι οικονομικά ανεξάρτητος αλλιώς υποχρεούται στην προσκόμιση της φορολογικής δήλωσης των γονέων του.
2) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3) Βεβαίωση Σπουδών
4) Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας του

Οι πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για δωρεάν σίτιση μπορούν να επισυνάπτουν προσωρινά την ηλεκτρονική προεγγραφή μέχρι την έκδοση Πιστοποιητικού Σπουδών τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους ψηφιακά υπογεγραμμένο.

27/03/2018 prytanis

Ένοχη σιωπή διοίκησης Καραμάνη για την παραίτηση Κυριακίδου...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δείτε Επίσης